Eerste Heilige CommunieEerste Heilige Communievieringen vinden in onze pastorale eenheid plaats op verschillende locaties, dat wil zeggen in verschillende kerken. Dat geldt ook voor de voorbereiding op het sacrament. Op deze pagina vindt u de informatie per locatie en kunt u folders downloaden (PDF) waarin u meer kunt lezen over de data, de manier van aanmelden van uw kind, de voorbereiding, de contactpersonen en meer.

De Eerste Heilige Communie is een viering van de bron van ons leven. Jezus nam afscheid en koos op dat moment voor een manier om toch bij ons te kunnen zijn: de Heilige Mis. We luisteren dan naar woorden uit de bijbel; het zijn woorden met een altijd actuele betekenis. Aansluitend is er het grote gebed tot God aan het altaar en de priester ‘handelt’ als Jezus toen. Het maakt dat brood en wijn opnieuw kunnen worden wat we niet zien maar ervaren en geloven: Jezus Christus zelf, Zijn Lichaam en Bloed. Zo wil Hij ook in onze dagen hier bij ons aanwezig zijn. Dat is wat we onze eerste communicanten willen leren en laten delen. Dat doen we samen met u, als ouders.

Waar doet uw kind de Communie?
In het nieuwe seizoen starten op de diverse kerklocaties weer de communievoorbereidingen. U kunt zich per mail aanmelden voor de informatieavond van de kerk waar uw kind de Eerste Communie gaat doen. Het daadwerkelijk inschrijven gebeurt vaak aan het einde van de informatieavond. Uiteraard kunt u, ook wanneer u de informatieavond heeft gemist, altijd contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende locatie.

's-Hertogenbosch-Zuid, Sint-Lucaskerk
Voor de ouders van de communicanten van de Sint-Lucaskerk is er een ouderavond op donderdag 12 september 2019 om 20 uur in de zaal van de Lucaskerk;
De Eerste Communieviering in de Sint-Lucaskerk is op zondag 24 mei 2020.
Info: Connie Hanekamp, communiesintlucas@mariajohannes.nl

Rosmalen, Sint-Lambertus / H. Laurentiuskerk
In Rosmalen is er op dinsdag 17 september 2019 om 20 uur een informatieavond in de zaal van de Laurentiuskerk (voor communicanten van de H. Laurentiuskerk en de Sint-Lambertuskerk), Oude Baan 1 te Rosmalen;
De Eerste Communieviering in Rosmalen is op zondag 17 mei 2020 en zondag 7 juni 2020 (nog onder voorbehoud).
Info: Jolien van der Heiden, communierosmalen@mariajohannes.nl 

Empel, H. Landelinuskerk
Voor communicanten in Empel is er een ouderavond op woensdag 25 september 2019 om 20 uur in 't Wikveld, Meerwijkweg te Empel. 
De datum van de Eerste Communieviering in de H. Landelinuskerk is zondag 17 mei 2020.
Info: Roeline Labout, eerstecommunie.empel@hotmail.com

's-Hertogenbosch-Centrum, Sint-Janskathedraal
Voor de kinderen die in de Sint-Jan hun communie gaan doen, is er een informatiemiddag voor ouders én kind op zaterdag 5 oktober 2019 van 13.30 tot 15.30 uur. De middag is uitdrukkelijk bedoeld voor ouders én de kinderen.
De Eerste Communieviering in de Sint-Jan is op zondag 19 april 2020.
Info: Dorieke Swinkels, communiesintjan@mariajohannes.nl


Maaspoort/'s-Hertogenbosch-Noord, Willibrordkerk
Bij de Willibrordkerk in 's-Hertogenbosch-Noord zal op maandag 7 oktober 2019 worden gehouden in de Willibrordkerk, Kwartierenlaan 90, om 20 uur.
De datum van de Eerste Communieviering in de Willibrordkerk wordt gepubliceerd zodra deze bekend is.
Info: Liesbeth van Kilsdonk, ehcwillibrordkerk@gmail.com

s-Hertogenbosch-West en Hintham, H. Annakerk West en H. Annakerk Hintham
Ouders die verbonden zijn aan H. Annakerk in West en de H. Annakerk in Hintham kunnen hun kind bij een van de andere kerken aanmelden voor de communievoorbereiding. De communieviering vindt plaats in de kerk waar uw kind de voorbereiding volgt.

NADERE TOELICHTING

Sint-Lucaskerk en Sint-Jan

Tijdens de voorbereiding leren de kinderen niet alleen óver Jezus, ze worden juist uitgenodigd hun leven mét Jezus te gaan beleven. Dat krijgt mede vorm doordat de voorbereiding bij de Sint-Lucaskerk en de Sint-Jan veelal gebeurt rondom en tijdens de zondagsvieringen. Door samen het geloof te vieren, ervaren kinderen en ouders de gemeenschap en hoe de Eucharistieviering verloopt. Ook is er een aantal aparte bijeenkomsten voor de kinderen en apart voor ouders. Tijdens de informatieavond krijgt u onder meer een schema mee waarop alle activiteiten staan.

Aan de hand van een project gaan we samen met de kinderen op ontdekkingstocht naar de band tussen God en de mensen, naar de persoon van Jezus en Zijn blijvende aanwezigheid in de Eucharistie èn naar wat Zijn leven voor ons leven kan betekenen.
Onze tocht verloopt via de catechese-bijeenkomsten, vieringen en bezoeken in de kerk en opdrachten voor thuis.

Voor de ouders zijn er diverse bijeenkomsten met als onderwerp:
• kennismaking met de werkgroep en het project
• uitdiepen van enkele projectonderwerpen zoals gebed en eucharistie
• praktische invulling van de eerste Communieviering

Alle bijeenkomsten zijn van wezenlijk belang voor de viering van de eerste Communie en zijn niet vrijblijvend. Wie aan de voorbereiding begint wordt geacht steeds aanwezig te zijn.

De contactpersonen voor de 1e H. Communie zijn,
- voor de Sint-Lucaskerk: Connie Hanekamp, communiesintlucas@mariajohannes.nl
- voor de Sint-Jan: Dorieke Swinkels, communiesintjan@mariajohannes.nl

Sint-Lambertus en H. Laurentius te Rosmalen

De Werkgroep Communie bereidt kinderen uit de parochie voor op het voor de eerste keer deelnemen aan de eucharistie. De werkgroep ondersteunt ouders en kinderen daarbij. De voorbereiding bestaat uit een eerste informatieve avond voor ouders, twee ouderavonden op een later tijdstip, zeven thema-avonden voor kinderen, een presentatieviering, diverse gezinsvieringen en een oefenviering die leidt tot de communieviering zelf.

Meer info via Jolien van der Heiden 073-5221586 of communierosmalen@mariajohannes.nl

Voor het kind
In zeven bijeenkomsten van ongeveer vijf kwartier worden met de kinderen diverse onderwerpen behandeld. We nemen de kinderen mee op ontdekkingsreis naar het Land van God.
Tijdens deze gezinsviering presenteren de kinderen zich aan de parochie met een symbool waarop hun naam en foto, welke in de kerk wordt opgehangen tot aan de communieviering. Zo weten alle parochianen wie ermee gaan doen dit jaar.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar de contactpersoon van de Werkgroep Communie via communierosmalen@mariajohannes.nl


H. Landelinuskerk, Empel

In de maanden september en oktober kunnen ouders hun kinderen aanmelden voor deelname aan de 1e H. Communie. Dit gebeurt door het verspreiden van aanmeldingsformulieren op basisscholen ’t Wikveld, Caleidoscoop en een bericht in ‘de Stempel’. Eind september wordt er een ouderavond gehouden.
De voorbereidingen vinden plaats op zaterdagmiddag of zondag tijdens de Gezinsmissen. Daarnaast vinden er in de loop van het jaar een aantal activiteiten plaats: o.a. het maken van fotolijstjes, kaarten maken voor zieke kinderen, vieringen met Kerstmis en Pasen, Palmpaasstokken maken en rondbrengen naar zieke mensen, wandelles in het voorjaar naar de kapel op de dijk, het bijwonen van een doopviering (indien mogelijk) en het knutselen van de versieringen t.b.v. de Communieviering.

Contactpersonen voor de 1e H. Communie in Empel , bereikbaar via email: Roeline Labout, eerstecommunie.empel@hotmail.com

H. Willibrord (Maaspoort)

De informatie-/aanmeldavond voor de 1e Heilige Communie viering in 2020 vindt dus plaats op maandag 7 oktober 2019 in de Willibrordkerk, Kwartierenlaan 90 in 's-Hertogenbosch.
De avond is bedoeld voor de ouders van kinderen die wonen in Orthen, Maaspoort en alle wijken van 's-Hertogenbosch Noord:
Haren, Donk, Reit, Rompert, Slagen, Buitenpepers, Ploossche Hof, Herven, Hambaken, de Morgen en de Baken.
Op het eind van deze avond wordt u in de gelegenheid gesteld uw kind aan te melden voor de Eerste Heilige Communie.
De viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats in de Willibrordkerk. Op de informatieavond hoort u meer over de datum van de Eerste Communieviering.

Contactpersonen voor de 1e H. Communie in 's-Hertogenbosch Noord is Liesbeth van Kilsdonk, ehcwillibrordkerk@gmail.com

 

 

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
Registratieformulier parochianen H. Maria
teaser gerelateerd document

Wilt u zich als parochiaan bij onze parochie H. Maria inschrijven? Maak dan gebruik van dit formulier en stuur het naar bestuur-secretariaatmaria@mariajohannes.nl?