Handleiding huwelijksliturgie

Handleiding bij het samenstellen van een huwelijksviering

De handleiding voor het samenstellen van een huwelijksviering is op deze site beschikbaar. Hiernaast ziet u het te downloaden en te bewerken voorbeeldboekje in Word.

Leest u eerst onderstaande handleiding voor u met het voorbeeldboekje aan het werk gaat.

0. Inleiding

U heeft er voor gekozen uw huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. Daarmee maakt u een bewuste keuze. Aangezien u het huwelijk kerkelijk wilt sluiten, heeft dat als consequentie dat we samen gehouden zijn aan de manier waarop de kerk het huwelijk inzegent.

Sinds 1996 is in de Nederlandse kerkprovincie de nieuwe huwelijksliturgie van kracht. De samenstelling van een huwelijksviering in onze parochie gebeurt aan de hand van deze handleiding. U wordt verzocht zich aan de aangegeven keuzemogelijkheden, die in het voorbeeldboekje zijn opgenomen, te houden. Wilt u hiervan afwijken, dan kan dat alleen in overleg met degene die het huwelijk inzegent.

Informatie over de muzikale invulling ontvangt u na aanmelding.
De keuze van de gezangen en de muziek bespreekt u met degene die uw huwelijk zal inzegenen. 

1.0. De opbouw van de huwelijksviering

Iedere huwelijksviering verloopt volgens een bepaald schema. Om straks keuzes te kunnen maken is het gemakkelijk als u dit schema steeds bij de hand heeft, zodat u ook weet om welk onderdeel het gaat. Als u in het voorbeeldboekje een keuze moet maken, staan de keuzemogelijkheden aangegeven door 1) een afwijkend lettertype of 2) voorafgegaan door een *. Daar waar de namen van de bruidegom en bruid moeten worden ingevuld, staat N en N.

Het schema van de viering ziet er als volgt uit:

1. De openingsritus

2. Dienst van het Woord 
  • Eerste lezing
  • Tweede lezing
  • Evangelielezing

3.  Preek

4.  Huwelijksviering

5.  Voorbede

6.  Slotritus

1.1. "Mag een familielid of vriend(in) ook iets doen?"

Ja, natuurlijk! Sterker nog: het is juist de bedoeling dat niet alleen de pastoor of de diaken alles voor zijn rekening neemt. Inbreng in de viering in de kerk is bedoeld voor alle gedoopte personen. Maar ook hier geldt: ieder doet wat hem of haar vanuit de aard van de liturgie toekomt. In gewoon Nederlands betekent dat, dat de eerste lezing en de voorbede door een familielid of een vriend(in) gedaan kunnen worden.

1.2. En dan... de muziek

Omdat we met liturgie bezig zijn - d.w.z. 'eredienst aan God' - betekent dat dat niet alle muziek en teksten geschikt zijn voor een kerkelijke huwelijksviering. Inhoudelijk zullen de gekozen liederen dan ook iets moeten uitdrukken van ons christelijke geloof, van de eer die we brengen aan God, van de liefde van God voor de mens en tussen mensen onderling.

Liederen en gezangen, die geschikt zijn voor de liturgie, hoeven helemaal niet 'saai' te zijn. Er is tegenwoordig een breed scala aan liturgisch verantwoorde muziek, die tegelijk 'lekker vlot' in het gehoor ligt. Daarom is het goed dat u overleg pleegt met degene die uw huwelijk inzegent vóórdat u muzikanten of zangers gaat bespreken.

2. Het samenstellen van de viering

2.1. Een viering zonder boekjes

U bent niet verplicht tot het maken van een boekje voor uw huwelijksviering. Voordeel van een boekje is dat mensen kunnen meelezen. Ook heeft u dan iets in handen als herinnering. 

Nadeel is dat iedereen zo met de teksten bezig is, dat men minder aandacht heeft voor wat er met en rond het bruidspaar gebeurt. Zonder boekje heeft het iets verrassends. Als u besluit geen boekje te maken, kunt u toch een keuze maken uit de teksten en die voorleggen aan degene die het huwelijk inzegent.

2.2. Ter controle...

Als u een concept van het boekje klaar heeft, legt u het voor aan degene die uw huwelijk inzegent. Deze kan dan controleren of u niets vergeten bent en of alles op de juiste plaats staat. Vervolgens kunt u naar eigen wens de boekjes laten drukken.

 

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
Voorbeeld misboekje huwelijk
teaser gerelateerd document
Dit Word-document met de liturgische teksten voor een huwelijksviering is reeds opgemaakt als boekje. U kunt wijzigingen aanbrengen in dit document.