Handleiding huwelijksliturgie

Handleiding bij het samenstellen van een huwelijksviering

De handleiding bij het samenstellen van een huwelijksviering is op deze site beschikbaar op 2 manieren:

1. als onderstaand: u kunt e.e.a. lezen en (gedeelten) met de kopieerfunctie naar bijvoorbeeld de applicatie Word verplaatsen

2. als .pdf file om te downloaden en te printen, zie de rechterkolom.

0. Inleiding

U heeft er voor gekozen uw huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. Daarmee maakt u - als het goed is - een bewuste keuze. Aangezien u het huwelijk kerkelijk wilt sluiten, heeft dat als consequentie dat we samen gehouden zijn aan de manier waarop de kerk zo'n huwelijk inzegent.

Sinds 1996 is in de Nederlandse kerkprovincie de nieuwe huwelijksliturgie van kracht. De samenstelling van een huwelijksviering in onze parochie gebeurt aan de hand van deze handleiding. U wordt verzocht zich aan de aangegeven keuzemogelijkheden te houden. Van allerlei boekjes die in omloop zijn, zijn in verreweg de meeste gevallen de teksten achterhaald. De reden waarom er nog regelmatig huwelijksvieringen plaatsvinden op een andere manier dan hier aangegeven, heeft misschien te maken met de onbekendheid over de laatste ontwikkelingen. Bij de tijd als we in deze parochie zijn, geldt voor ons de laatst herziene uitgave van de huwelijksliturgie.

Uit de gegeven keuzemogelijkheden kunt u natuurlijk wel een huwelijksviering samenstellen, die u het meest aanspreekt. Om uw keuze te kunnen bepalen wil deze handleiding u daarbij tot steun zijn.

Wat de gezangen en de muziek betreft kunt u het best overleg plegen met degene die uw huwelijk zal inzegenen.

1.0. De opbouw van de huwelijksviering

Iedere huwelijksviering verloopt volgens een bepaald schema. Om straks keuzes te kunnen maken is het gemakkelijk als u dit schema steeds bij de hand heeft, zodat u ook weet om welk onderdeel het gaat. Bij ieder onderdeel vermelden we de paginanummers. Als u een keuze moet gaan maken, staan de keuzemogelijkheden aangegeven door Romeinse cijfers (behalve bij de lezingen). Het schema van de viering ziet er als volgt uit:

1. De openingsritus

2. Dienst van het Woord 
  • Eerste lezing
  • Tweede lezing
  • Evangelielezing

3.  Preek

4.  Huwelijksviering

5.  Voorbede

6.  Slotritus

1.1. "Mag een familielid of vriend(in) ook iets doen?"

Ja, natuurlijk! Sterker nog: het is juist de bedoeling dat niet alleen de pastoor of de diaken alles voor zijn rekening neemt. De vieringen in de kerk zijn bedoeld voor alle gedoopte personen. Maar ook hier geldt weer: ieder doet wat hem of haar vanuit de aard van de liturgie toekomt. In gewoon Nederlands betekent dat, dat de eerste lezing en de voorbede door een familielid of een vriend(in) gedaan kunnen worden.

1.2. En dan... de muziek

Omdat we met liturgie bezig zijn - d.w.z. 'eredienst aan God' - betekent dat dat niet alle muziek en teksten geschikt zijn voor een kerkelijke huwelijksviering. Inhoudelijk zullen de gekozen liederen dan ook iets moeten uitdrukken van ons christelijke geloof, van de eer die we brengen aan God, van de liefde van God voor de mens en tussen mensen onderling.

Liederen en gezangen, die geschikt zijn voor de liturgie, hoeven helemaal niet 'saai' te zijn. Er is tegenwoordig een breed scala aan liturgisch verantwoorde muziek, die tegelijk 'lekker vlot' in het gehoor ligt. Daarom is het goed dat u overleg pleegt met degene die uw huwelijk inzegent vóórdat u muzikanten of zangers gaat bespreken.

2. Het samenstellen van de viering

2.1. Een viering zonder boekjes

U bent natuurlijk helemaal niet verplicht tot het maken van een boekje voor uw huwelijksviering. Alles heeft zo zijn voor- en nadelen. Voordeel van een boekje is, dat mensen kunnen meelezen. Ook heeft u dan iets in handen als herinnering. De ervaring leert echter dat er daarna weinig meer in teruggelezen wordt. Dan is het de vraag of het al die moeite waard is.

Nadeel is, dat iedereen zo met de teksten bezig is, dat men minder aandacht heeft voor wat er met en rond het bruidspaar gebeurt. Zonder boekje heeft het iets verrassends. Als u besluit geen boekje te maken, kunt u toch een keuze maken uit de teksten en die aan de celebrant voorleggen.

2.2. Ter controle...

Als u een concept van het boekje klaar heeft, kunt u het even voorleggen aan degene die uw huwelijk inzegent. Deze kan dan controleren of u niets vergeten bent en of alles op de juiste plaats staat. Vervolgens kunt u naar eigen believen de boekjes laten drukken.

 

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
Huwelijksliturgie
teaser gerelateerd document
In deze download treft u de tekst van de huwelijksliturgie aan.