De Sint-Jan

De Sint-Jan, ofwel voluit de Kathedrale Basiliek van de H. Johannes Evangelist, is de thuiskerk van de bisschop maar ook parochiekerk en het thuis van de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch.

Op deze pagina vindt u als bezoeker of kerkganger de belangrijkste informatie over dit monumentale kerkgebouw.

BELANGRIJKE INFORMATIE omtrent het Coronavirus 

Liturgische vieringen in de Sint-Jan t/m 6 april

Inmiddels zijn de ontwikkelingen inzake het coronavirus zodanig dat ten aanzien van de liturgische vieringen tot aanvullende maatregelen is besloten.
  • De publieke liturgische vieringen op de zondag worden afgelast.
  • Vieringen rond de Eerste Communie- en Vormselvoorbereiding worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • Het biecht horen op zaterdag wordt afgelast.

Bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 6 april.

De liturgische vieringen van maandag t/m zaterdag om 8.30 en 12.30 uur gaan vooralsnog gewoon door. Ook het bidden van de Kruisweg op vrijdag gaat door.

In navolging van het advies van de Bisdommen ontraadt het kerkbestuur alle andere samenkomsten, zoals het koffiedrinken na vieringen en koorrepetities.

Openstelling Sint-Jan t/m 6 april
De Sint-Jan en de Mariakapel blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking en wensen u alle goeds toe in deze bijzondere veertigdagentijd.

Kerkbestuur Sint-Jan
-------------------------------------------------------

De hieronder genoemde tijden gelden alleen als het aansluit bij  de maatregelen omtrent het coronavirus. 


Openingstijden

Van 1 april tot 1 november: maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur; zondag van 9.00 tot 17.00 uur
Van 1 november tot 1 april: maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur; zondag van 9.00 tot 16.30 uur.

Vaste vieringen in de Sint-Jan

Zondag
10.00 uur: Eucharistieviering;
3e zondag van de maand Broederschapsmis
11.45 uur: Eucharistieviering; 1e en 3e zondag kinderwoorddienst

Maandag t/m zaterdag
08.30 uur: Eucharistieviering
12.30 uur: Eucharistieviering

Maandag t/m vrijdag
09.00 tot 09.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste in de Sacramentskapel

Dinsdag t/m zaterdag
12.00 uur: Middaggebed in het Hoogkoor (1 mei t/m 31 oktober)

Zaterdag
09.00 tot 12.15 uur: Aanbidding van het Allerheiligste in de Sacramentskapel
09.00 tot 09.30 uur: Biechtgelegenheid
11.30 tot 12.30 uur: Biechtgelegenheid

Zaterdag
12.00 uur: Middaggebed in het Hoogkoor (in de maanden november en december, en februari t/m april)

Bijzondere vieringen
Bijzondere vieringen in de kerst- en paastijd, met carnaval en op andere bijzondere dagen worden rond de betreffende tijd vermeld in de nieuws- en agendaberichten op de hoofdpagina van de pastorale eenheid.

Meimaand
In de meimaand - Mariamaand zijn er op alle zondagen en op Hemelvaartsdag in de Sint-Jan vier H. Missen: om 7.00, 8.30, 10.00 en 11.45 uur. Informatie over de meimaand vindt u op www.zoetelievevrouw.nl

Topmonument
De provincie Brabant heeft de Sint-Jan benoemd tot Topmonument. Kijk op http://www.topmonumentenbrabant.nl/ voor meer informatie.

Nationaal monument
Ook landelijk is de Sint-Jan een unicum. Sinds jaren is de Sint-Jan een nationaal monument. In 2011 werd een grote restauratie voltooid.
Wilt u meer weten over de Sint-Jan als monument, de restauratie van de Sint-Jan en rondleidingen, kijk dan op www.sint-jan.nl  van de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan.

Rondleidingen, concerten en fotograferen
Groepsrondleidingen zijn alleen mogelijk met een gids van de Kring Vrienden en/of de VVV Noordoost-Brabant. De organisatie van groepsrondleidingen hebben wij uitbesteed aan bovenstaande verenigingen omdat zij daarvoor specifiek zijn geëquipeerd. Zij zorgen voor de organisatie, regulering, planning, tickets en bekwame gidsen die goed zijn opgeleid en uitgebreide kennis dragen van de bijzonderheden over de Sint-Jan en het Sint-Jans museum. Het is niet mogelijk groepsrondleidingen door eigen gidsen te laten verzorgen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Kring Vrienden e-mail adres: planning@kringvrienden.nl e-mail adres VVV: reserveringen@vvvnoordoostbrabant.nl

Toestemming voor fotograferen, bedevaarten en concerten in de Sint-Jan dienen tijdig te worden aangevraagd aan het kerkbestuur e-mail adres: bestuur@mariajohannes.nl

De informatiebalie / winkeltje
De informatiebalie naast de doopkapel is vanaf 7 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020 geopend:
zondag en maandag:   12.30 -16.30 uur
dinsdag t/m zaterdag: 10.30 - 16.30 uur
Na 5 januari gaat de infobalie weer vanaf april open. 

Meer informatie over de Sint-Jan:

Agenda

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier