Eucharistische Aanbidding

In stilte naar Hem luisteren Paus Franciscus moedigt alle gelovigen aan om “waar mogelijk elke dag het Heilig Sacrament te bezoeken dat bewaard wordt in onze kerken, en vaak vergeten”. Ga naar het Allerheiligste “om als een kind met Hem te spreken, in stilte naar Hem te luisteren, en jezelf in vrede aan Hem toe te vertrouwen”. Dat schrijft Franciscus in een boodschap voor het Eucharistisch Congres dat van 15-18 september heeft plaatsgevonden in de Italiaanse stad Genua.

De Aanbidding in de Sint-Jan vindt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 12.30 uur plaats in de Sacramentskapel. De Sacramentskapel is voor dat doel opgeknapt, afgeschermd (met gordijnen) en verwarmd. De meeste ochtenden stalt de bisschop mgr. De Korte na de H. Mis het Allerheiligste uit. U bent altijd welkom.

Wat is aanbidding?

Op het altaar in de kapel staat de monstrans met daarin een grote H. Hostie, het ‘Allerheiligste’ genoemd, omdat Jezus op bijzondere wijze in de Hostie aanwezig is. Gedurende de tijd van de stille aanbidding is er nooit zoiets als ‘verloren’ tijd. Het gaat er niet om een programma af te werken, bepaalde gebeden af te werken, bijzondere gedachten te hebben, maar het gaat erom dat we bij Hém zijn, dat we ons koesteren in Zijn liefde. We mogen eenvoudig bij Hem zijn zoals we zijn, ongedwongen in overgave. Dat geeft innerlijke rust.

Kan ik ook naar de aanbidding komen?

Wanneer het Allerheiligste staat uitgesteld bent u van harte welkom om te komen bidden. In het rooster op de nieuwe website www.aanbiddendenbosch.nl ziet u op welke tijden de kapel open is. Wilt u meer doen en met ons ervoor zorgen dat de kapel op vaste tijden open kan blijven? Schrijft u zich dan op de nieuwe website in via het tabblad Inschrijven. U vult uw gegevens in en verzendt het formulier. U ontvangt een e-mailbevestiging waarna er een account voor u wordt geactiveerd. U kunt dan inloggen. Eenmaal ingelogd wordt zichtbaar wie zich voor welke tijden op het rooster hebben opgegeven. Wij nemen contact op om te overleggen of, en op welke tijd u zou kunnen aansluiten bij het rooster. Onder ‘Help’ op de site vindt u een uitgebreidere uitleg.

Waarom inschrijven?

Je kunt het Allerheiligste niet uitstellen zonder dat er iemand bij is die waakt en/of bidt. Daarom houden we een rooster bij om ervoor te zorgen dat er voortdurend tenminste iemand aanwezig is. Degenen die meewerken aan het rooster doen dat voor een uur per week of per twee weken of per maand of met nog langere tussenpozen. Er is veel mogelijk. Zo geven zij ook aan anderen de gelegenheid zomaar even binnen te lopen voor korte of langere tijd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@aanbiddendenbosch.nl.

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier