Wijziging in het pastoraal team per 1 februari 2019
Bericht aan de vrijwilligers en parochianen betrokken bij de Pastorale Eenheid MariaJohannes, in het weekend van 6 en 7 oktober 2018 medegedeeld in de parochiekerken van de pastorale eenheid

Bisschop Gerard De Korte van ’s-Hertogenbosch heeft besloten tot een verandering van zijn herders in verschillende parochies in het bisdom. Een aantal priesters en kapelaans gaat in de komende jaren in een nieuwe parochie aan de slag, om zo samen met de plaatselijke gemeenschap verder te werken aan de toekomst. Ook voor onze pastorale eenheid zal dit ingrijpende gevolgen hebben: wij moeten twee van onze zeer gewaardeerde pastores gaan missen.

Plebaan Geertjan van Rossem is gevraagd per 1 februari te starten in de prachtige basiliek in Boxtel als pastoor van de parochie Heilig Hart. Pastor Robert van Aken is gevraagd op dezelfde datum te starten als pastoor van de Heilige Oda-parochie Sint-Oedenrode, de grootste parochie van Nederland. Beiden hebben ingestemd met het verzoek en gaan daarmee een grote nieuwe pastorale verantwoordelijkheid tegemoet.

Op dezelfde dag ontvangen wij twee nieuwe pastores in ons midden. Vincent Blom pr., nu pastoor in Sint Oedenrode, wordt plebaan van de Sint Jan, terwijl Herman Schaepman pr., nu kapelaan in de heilige Petrusparochie te Uden, van start gaat in de parochie H. Maria. Vincent Blom zal de pastoor van de gehele pastorale eenheid worden, en Herman Schaepman wordt kapelaan naast kapelaan Gideon van Meeteren, pastor Piet de Jong, emeritus-pastor Ad van Wezel, diaken Vladimir Palte en pastoraal werker Maarten Jansen, die in hun pastorale taken worden ondersteund door de diakens Rob van Oosten, John van Grinsven en Jan Renders.

Bisschop De Korte in zijn verklaring bij de voorgenomen veranderingen: “Zes pastoors en vier kapelaans krijgen binnen ons bisdom een nieuwe taak. Zij verlaten een vertrouwde omgeving. De aankondiging van het vertrek is voor pastores en parochianen niet gemakkelijk. Toch is het goed dat priesters af en toe een nieuwe start kunnen maken. Bij mij leeft de hoop dat nieuwe herders binnen de parochies dynamiek en missionair elan zullen brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de priesters zich op hun nieuwe stek spoedig thuis zullen voelen en vanuit hun verbondenheid met Christus aan hun taak inhoud zullen geven.” Daar sluiten we ons graag bij aan. De parochiebesturen van de Heilige Johannes Evangelist en Heilige Maria zijn Geertjan van Rossem en Robert van Aken zeer dankbaar voor de vele jaren waarin zij de pastorale eenheid met inzet van al hun krachten hebben gediend. Er is brede waardering in de pastorale eenheid voor het vele dat zij tot stand hebben gebracht; in het bijzonder de aanhoudende zorg van plebaan Geertjan van Rossem voor de liturgie van de Sint-Jan, en de niet aflatende inspanningen van pastor Robert van Aken voor de catechese van de pastorale eenheid mogen hier apart genoemd worden. De parochies waar zij zullen beginnen hebben geluk een nieuwe start te mogen maken met ervaren pastores die zoveel ervaring en ideeën meebrengen.

We nemen met spijt afscheid van hen beiden en troosten ons met de wetenschap dat Boxtel en Sint-Oedenrode dicht bij ’s-Hertogenbosch liggen. Bovendien blijft Geertjan van Rossem deken van het dekenaat ’s-Hertogenbosch-Boxtel en Oisterwijk, en lid van het kathedraal kapittel. Het bericht van afscheid heeft zowel pastores als parochiegemeenschap overvallen. Daarom is het goed dat we, voordat het daadwerkelijk moment van afscheid daar is, onder hun leiding nog de Advent- en Kerstperiode zullen vieren, waarna we samen zullen zorgen voor een goede overdracht van taken.

Vincent Blom (1967) is geen onbekende in de pastorale eenheid; hij werd in 1998 tot priester gewijd en was reeds eerder verbonden aan de parochies in onze stad. Herman Schaepman (1967) werd in 2015 tot priester gewijd en is nu nog verbonden aan de parochie Heilige Petrus te Uden. We heten Vincent Blom en Herman Schaepman van harte welkom, en zullen onder hun leiding met groot vertrouwen verder mogen werken aan de opbouw van onze Bossche geloofsgemeenschap.

Parochiebesturen Pastorale Eenheid H. Johannes Evangelist en H. Maria,
's-Hertogenbosch, 7 oktober 2018

Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier