Vastenactie 2019 - Water verandert alles
In het kader van de Veertigdagentijd proberen we vaak wat soberder te leven. We hebben aandacht voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Onder meer door bij te dragen aan de Vastenactie.

Dit jaar besteedt de bisschoppelijke Vastenactie bijzondere aandacht aan projecten rondom water. Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doorspoelen of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water bij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd! In 2018 droeg Vastenactie eraan bij dat ruim 14.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. Het gaat dit jaar om vijf waterprojecten: in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dicht bij afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd.

De financiële bijdrage die wij in onze eigen parochies aan de Vastenactie geven, brengt dus veel meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar school, kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon water verandert alles!

Doe mee, kom in actie! U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Daarnaast zullen in verschillende kerken van onze parochies tijdens de Veertigdagentijd collectes worden gehouden, speciaal voor de vastenactiecampagne.
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier