Corona actueel
U vindt hier belangrijke informatie over de parochie in coronatijd: de protocollen van de bisschoppenconferentie, openingstijden, tijden van de vieringen (ook online) en of en hoe u zich kunt aanmelden voor de (zondagse) vieringen.

Aanpassingen voor de Sint-Jan vanaf augustus 2020:

Voor de Sint-Jan geldt vanaf begin augustus dat u de vieringen kunt bijwonen zonder dat u zich vooraf hoeft aan te melden of uw naam op een presentielijst moet noteren.


Update 10 juli 2020:

De Nederlandse bisschoppen hebben per 10 juli een aanpassing bekend gemaakt op de protocollen die per 1 juli gelden. Hiernaast vindt u de aangepaste protocollen.


Update 25 juni 2020:

Kerkelijk leven vanaf 1 juli

Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten.

De Nederlandse bisschoppen hebben direct nieuwe protocollen opgesteld met algemene voorwaarden. De meeste maatregelen blijven gelijk. De aanpassingen bij de kerken binnen de H. Mariaparochie en bij de Sint-Jan, ten gevolge van de hernieuwde protocollen, komen binnenkort in de betreffende nieuwsbrief en op deze site.
Aanpassingen voor de Sint-Jan: klik hier
Aanpassingen voor de kerken in de H. Mariaparochie

Protocol
De algemene voorwaarden vanuit de bisschoppenconferentie zijn dat mensen vooraf reserveren (verderop leest u hoe zich voor de verschillende kerken kunt aanmelden), dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

Anderhalve meter
De Nederlandse bisschoppen stellen: "Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht." Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht.

Processies
Voor processies op de openbare weg geldt de Wet openbare manifestaties. Deze geeft de gemeenteraad bevoegdheden om een verordening vast te stellen met regels voor samenkomsten op openbare plaatsen. Er is daarom niet één landelijk geldend antwoord voor de vraag of processies geoorloofd zijn en hoeveel mensen hieraan mogen deelnemen. Hiervoor moeten parochies de lokaal geldende regelingen raadplegen.

Zingen
Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat zangkoren binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid later nog bekend gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen, volgt verdere informatie via www.rkkerk.nl.

Het aangepaste protocollen per 1 juli van de Nederlandse bisschoppen vindt u hiernaast in de kantlijn. Daaronder staan in de kantlijn de eerdere protocollen.


Update 10 juni 2020:

Communie-uitreiking
Vanaf zondag 14 juni, Sacramentszondag, is het weer mogelijk de communie te ontvangen. Om alles goed en ook veilig te laten verlopen, vragen wij u zich aan de algemeen geldende maatregelen te houden (zie de protocollen hiernaast in de kolom) en de aanwijzingen in uw kerk goed op te volgen.

Er zijn spatschermen en desinfecterende handgel aanwezig in de kerken.

In de Sint-Jan zal de communie-uitreiking gebeuren met behulp van kleine kartonnen bakjes die men bij binnenkomst kan meenemen. De priester/diaken zal de hostie met een pincet in het bakje leggen.

In de kerken van de H. Mariaparochie wordt de communie ook met behulp van een pincet uitgereikt.

Alles over tijden van de vieringen en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u hieronder. 


Update 30 mei 2020:

Publieke vieringen weer mogelijk

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk de vieringen bij te wonen. Dit is wel aan strenge voorschriften gebonden die de Nederlandse bisschoppen in een aantal protocollen hebben vastgelegd.

  • maximaal 30 personen en vanaf 1 juli maximaal 100
  • deelname op zondag is alleen mogelijk na opgave
  • men houdt zich aan de algemeen geldende voorschriften en de aanwijzingen in de kerk  

Voor de Sint-Jan geldt:

Openingstijden
Zondag  13.00 - 17.00 uur
Maandag t/m zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Mistijden van 1 juni tot 1 juli
Zondag:
10.00 uur Eucharistieviering
12.00 uur Eucharistieviering 

Maandag t/m vrijdag:
08.30 uur (aansluitend Aanbidding tot 09:30 uur)
19.00 uur 

Zaterdag:
08.30 uur
19.00 uur vooravondmis van de zondag

De liturgie voor de komende zondag in de Sint-Jan en de gezangen van de Schola Cantorum vindt u op deze pagina in de rechterkolom.

Aanmelden
Iedere donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur is uitsluitend telefonische opgave voor deelname aan de eerstvolgende zondagse Eucharistieviering mogelijk bij het bestuurssecretariaat, mevrouw M. Hemmink: (073) 614 41 70. 
Voor deelname aan de H. Missen gelden de algemene normen die zijn vastgesteld door de overheid en het RIVM: heeft u klachten van verkoudheid, hoest of koorts ect. dan dient u thuis te blijven.

Online volgen
De vieringen zijn ook online te volgen op YouTube

LIVE in de Sint-Jan
YouTube
De vieringen in de Sint-Jan worden
via YouTube uitgezonden.
U komt direct bij de live-stream
of bij het overzicht.

Overige informatie
Informatie over het opgeven van misintenties, een financiële bijdrage doen en andere zaken vindt u in de meest recente nieuwsbrief

Voor de H. Mariaparochie geldt:

Vanaf Tweede Pinksterdag (1 juni) mogen de kerken weer geopend worden voor publieke vieringen. In eerste instantie mogen maximaal 30 gelovigen aan de vieringen deelnemen. Vanaf juli mogen 100 personen aanwezig zijn op voorwaarde dat er een afstand van 1,5 m mogelijk is tussen personen uit verschillende huishoudens.

Om te voorkomen dat het maximum aantal wordt overschreden hanteren alle kerken een reserveringssysteem. Afhankelijk van de kerk kunt u voor één of meerdere vieringen reserveren.

Annakerk-Hintham:
Openstelling vanaf 14 juni. Uitnodiging via de belcirkel en er liggen inschrijflijsten in de kerk.

Annakerk-West:
Eerste publieke viering op zondag 7 juni, om 9.30 uur. Aanmelden van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.30 -11.30 op het secretariaat of telefonisch via nummer 073-6217014.

H. Landelinuskerk, Empel:
Aanmelden via inschrijflijsten in de Mariakapel. Vieringen op zondag om 9.30 uur en dinsdag, donderdag en zaterdag om 19.00 uur.

Sint-Lambertuskerk, Rosmalen:
De online stream worden gecontinueerd.
Vanaf 14 juni zijn er ook weer publieke vieringen.
Aanmelden voor doordeweekse en zondagse vieringen kan maandag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur via  073-5212215 of door een e-mail te sturen vóór vrijdag 11.30 uur lambertus@mariajohannes.nl
De vieringen zijn op woensdag en donderdag om 19.00 uur, vrijdag om 9.00 uur en zondag om 9.30 uur.

LIVE in de Sint-Lambertus
Kerkdienst Gemist
De vieringen voor de H. Mariaparochie
komen vanuit de Sint-Lambertuskerk
en zijn te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl

H. Laurentiuskerk, Rosmalen:
Vanaf 14 juni zijn er weer publieke vieringen.
Hier geldt hetzelfde als bij de Lambertuskerk:
Aanmelden voor doordeweekse en zondagse vieringen kan maandag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur via 073-5212215 of door een e-mail te sturen vóór vrijdag 11.30 uur lambertus@mariajohannes.nl
De vieringen zijn op dinsdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur.

Sint-Lucaskerk, 's-Hertogenbosch-zuid:
Reserveren op vrijdagochtend via 06 42 45 79 16. Viering elke zondag om 11.00 uur.

Willibrordkerk, Maaspoort:
Dinsdag en woensdag kunt u bellen tussen 11.00-12.00 uur naar nummer 073-6426303. De vieringen zijn op zaterdag om 18.30 uur en zondag om 11.00 uur.Update 27 maart 2020: 

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS 
GELDT TOT EN MET PINKSTEREN 31 MEI:

- de vieringen zijn niet toegankelijk maar wel online te volgen
- biechtgelegenheid vervalt
- middaggebed (Sint-Jan) vervalt

Openingstijden Sint-Jan
zondag 11.30 tot 17 uur
maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur


Online vieringen in de Sint-Jan
Te volgen via YouTube
Zondag:
10.00 uur Gezongen Hoogmis
Maandag t/m zaterdag:
08.30 uur * (aansluitend Aanbidding tot 09:30 uur**)
19.00 uur (in de meimaand om 18.30 uur online rozenkransgebed)
Tussen 11 en 23 mei vindt de ochtendviering plaats om 9.00 uur en wordt de viering tevens op de website van de KRO uitgezonden.

* alleen de Aanbidding is toegankelijk voor publiek. De Missen en het rozenkransgebed zijn online te volgen.

Openingstijden kerken en kapellen in de H. Mariaparochie
De kerken en kapellen van de H. Mariaparochie zijn geopend voor persoonlijk gebed. Ook vindt u er de liturgieboekjes bij de zondagse vieringen:
Mariakapel Empel: dagelijks 8.30-18.00 uur
Laurentiuskerk Rosmalen: dagelijks 9.00-17.00 uur
Lambertuskerk Rosmalen: dagelijks 9.00-17.00 uur
Anna-West: di t/m za 9.30-11.30 uur
Lucaskerk (alleen in de meimaand): woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00- 14.00 uur.

Online vieringen in de Sint-Lambertuskerk (voor de H. Mariaparochie)
Te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Zondag:
10.00 uur
Dinsdag, woensdag, donderdag:
19.00 uur
Vrijdag:
09.00 uur

In de meimaand zal kapelaan Gideon van Meeteren op de zaterdagen 9 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei om 12 uur een Mariamis vieren in de Lambertuskerk.


Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
per 10 juli - Wijzigingen protocol Kerkelijk leven
teaser gerelateerd document
Samenvatting van de wijzigingen van het protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020
Per 10 juli - Factsheet kerkelijk leven
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020
Per 10 juli - Protocol kerkelijk leven voor gelovigen
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020 voor gelovigen
Per 10 juli - Protocol kerkelijk leven voor bedienaren
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020 voor bedienaren
Per 10 juli - Protocol kerkelijk leven voor kerkgebouwen
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020 voor kerkgebouwen