Extra Actie Kerkbalans in onze parochies
In de afgelopen maanden kon lange tijd op de zondag niet zoals gewoonlijk gevierd en dus ook niet op de vertrouwde manier gecollecteerd worden. Daarom wordt nu een extra Actie Kerkbalans gehouden.

Daarmee vragen de kerken hun parochianen en leden om in deze tijd van corona een (extra) gift over te maken. Zodat we als Kerk kunnen blijven doen wat juist nu zo hard nodig is: omzien naar elkaar!

Extra Actie Kerkbalans voor de Sint-Jan
Voor de parochie van de H. Johannes Evangelist (Sint-Jan) heeft plebaan Blom een brief aan de parochianen geschreven die via e-mail is verstuurd. De plebaan beschrijft hoe de parochie via o.a. live uitzendingen van de vieringen op YouTube en een digitale nieuwsbrief heeft getracht "nabijheid met u, onze parochianen, te tonen. Voor velen is de Sint-Jan immers een waardevolle plek waar zij gewend zijn gestalte te geven aan hun geloofsleven door samen te vieren, elkaar te ontmoeten of gewoon een kaarsje te branden bij de Zoete Moeder. Ook in deze tijd wil de parochie, ondanks de beperkende maatregelen die nog gelden, een hartelijk, gastvrij en open thuis zijn waar God ons met Hem en met elkaar verbindt."

De plebaan roept dan ook op om samen de parochie te blijven dragen door een (extra) bijdrage. "De kerkgemeenschap van de Sint-Jan is afhankelijk van de giften van haar leden, van u als parochiaan. Wij bouwen en vertrouwen op die financiële ondersteuning en zijn u daar bijzonder dankbaar voor."

Lees hier de gehele brief


Extra Actie Kerkbalans voor de H. Mariaparochie
De Mariaparochie doet mee aan de landelijke extra actie Kerkbalans met als thema: ‘Omzien naar elkaar’. Daarmee vragen we om in deze tijd van corona en de anderhalvemeter samenleving een (extra) gift over te maken. Binnen de H. Mariaparochie is informatie verspreid via e-mail of via een brief.

Met de opbrengst ondersteunt u activiteiten in Rosmalen en ‘s-Hertogenbosch:
Inzamelingsacties (voedselbank en kleding); (digitale) bezoeken aan zieken en ouderen; Dag van Bemoediging; Samenwerking met Buurtzorg en wijkraden; Repair Café; Alpha; Birgitta-avonden; Kidsfits; Armoedebestrijding via Quiet.

Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen! Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee? Stort dan vandaag nog uw bijdrage op de rekening van de Mariaparochie (zie deze link voor het juiste rekeningnummer) t.n.v. Parochie Heilige Maria o.v.v. extra gift Kerkbijdrage corona.
Wij willen alle gulle gevers die tot op heden al hebben bijdragen van harte bedanken en hopen dat u zich bij hen aansluit. Heel hartelijk dank namens alle pastores!

Lees hier de meest recente nieuwsbrief van de parochie H. Maria met daarin o.a. aandacht voor de extra Actie Kerkbalans  
Overzicht nieuwsberichten
Openluchtmissen op terras in Sint-Janstuin
13-08-2020
Op zaterdag 15 augustus viert de Kerk het feest van Maria Tenhemelopneming. We vieren het tijdens de Eucharistievieringen van 8.30 en 12.30 uur in de Sint-Jan. En de dag erna, zondag 16 augustus, met twee openluchtvieringen in de Sint-Janstuin naast de kathedraal.
Aanpassing deelnamebeleid vieringen
05-08-2020
Voor de Sint-Jan geldt vanaf begin augustus dat u de vieringen kunt bijwonen zonder dat u zich vooraf hoeft aan te melden of uw naam op een presentielijst moet noteren.
Extra Actie Kerkbalans in onze parochies
10-07-2020
In de afgelopen maanden kon lange tijd op de zondag niet zoals gewoonlijk gevierd en dus ook niet op de vertrouwde manier gecollecteerd worden. Daarom wordt nu een extra Actie Kerkbalans gehouden. Daarmee vragen de kerken hun parochianen en leden om in deze tijd van corona een (extra) gift over te maken. Zodat we als Kerk kunnen blijven doen wat juist nu zo hard nodig is: omzien naar elkaar!
Vieren in de Sint-Jan vanaf 1 juli
28-06-2020
In verband met de versoepelde coronamaatregelen vanaf 1 juli verandert er ook in de Sint-Jan weer het een en ander. Het kerkbestuur licht u in dit artikel daar uitgebreid over in.
Online kinderviering op 5 juli
27-06-2020
Zondag 5 juli om 13.30 uur zal er voor gezinnen een speciale online kinderviering zijn die jullie thuis kunnen meekijken.
Alles begint met een verkeersbord
27-06-2020
Wie wel eens achter de Lambertuskerk in Rosmalen parkeert heeft misschien dit verkeersbord (links) zien staan. De bouw van het nieuwe parochiecentrum bij de Lambertuskerk komt stapje voor stapje dichterbij.
Verruiming coronamaatregelen vanaf 1 juli
26-06-2020
Door de versoepelingen inzake de coronamaatregelen, die het kabinet op woensdag 24 juni afgekondigde, mogen er per 1 juli zoveel mogelijk deelnemers bij een religieuze bijeenkomst aanwezig zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.
Publieke vieringen ook weer in Rosmalense kerken
11-06-2020
Vanaf 14 juni zullen ook de beide Rosmalense kerken weer geopend worden voor publieke vieringen. Ook de online vieringen vanuit de Sint-Lambertuskerk gaan door.
H. Communie wordt weer uitgereikt
11-06-2020
Vanaf zondag 14 juni, Sacramentszondag, is het weer mogelijk de communie te ontvangen. De kerken hebben in overleg met de besturen hiertoe hun voorzorgsmaatregelen genomen.
Kapelaan Herman Schaepman neemt rust
06-06-2020
Kapelaan Herman Schaepman heeft nog steeds last van vermoeidheidsklachten. Op aanraden van zijn arts houdt hij zich tot 1 juli volledig afzijdig van het parochiewerk.