Reactie bisschoppen over kerkbezoek
De r.k. bisschoppen hebben, naar aanleiding van het overleg met de overheid, op 10 oktober hun besluit bekend gemaakt over het aantal deelnemers in de vieringen.

Plebaan Blom heeft zaterdagochtend de mededeling rondgestuurd, vergezeld van het onderstaande schrijven. De mededeling zelf vindt u hier op de site en als download in de rechterkolom:

Beste mensen,

In de bijlage een mededeling van de bisschoppenconferentie.

Belangrijkste mededeling is het maximum van 30 kerkgangers.
Dat is, zeker voor onze Sint-Jansparochie, een teleurstellend bericht. Maatwerk zou meer op z’n plaats zijn geweest. Dat dringend advies is door velen (en ook vanuit de Sint-Jan) aan de bisschoppenconferentie gegeven.

Voor morgen (11 oktober) is nu niets meer te regelen.
Gelukkig wordt ons die ruimte geboden.

Komende dagen zullen we beslissingen moeten nemen over het opnieuw aanmelden voor de zondagsvieringen. Volg daartoe deze informatieberichten en de website.

Met dank en een hartelijke groet in verbondenheid,

Plebaan Vincent Blom


Verklaring en preek op zondag 11 oktober
Zondag 11 oktober heeft plebaan Blom een verklaring van het kerkbestuur van de Sint-Jan voorgelezen bij aanvang van de viering van 10 uur en van 12 uur. Ook in zijn preek ging hij in op de huidige omstandigheden. Tekst en YouTube weergave hiervan vindt u hier.
Overzicht nieuwsberichten
Kerstmis 2020 in de Sint-Jan
06-11-2020
In de nieuwsbrief van november staat een vooruitblik naar de vieringen en overige activiteiten rondom Kerstmis. U vindt er nog veel informatie, zoals over de donatiezuilen, de vertrouwenspersonen en een interactieve zoektocht voor kinderen.  
Woord van bemoediging bij 1 en 2 november
29-10-2020
Bij gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen en de viering van Allerzielen, heeft mgr. De Korte weer een woord van bemoediging geschreven.
Aanmelden H. Missen Mariaparochie
17-10-2020
Vanwege de gedeeltelijke lockdown is het maximaal aantal bezoekers aan de zondagsvieringen 30 personen, buiten eigen medewerkers. Daarom moet er voor de vieringen gereserveerd worden.
Wereldwijde rozenkrans voor kinderen op 18 oktober
16-10-2020
Overal ter wereld zullen kinderen op 18 oktober de rozenkrans bidden voor eenheid en vrede. Ook in de Lucaskerk!
Nieuws uit de H. Mariaparochie
16-10-2020
De parochie H. Maria verstuurt vanaf het begin van de coronacrisis wekelijks een digitale nieuwsbrief met daarin o.a. een bemoedigend woord van een van de pastores en de misintenties.
Extra Noveen tot de Zoete Moeder
15-10-2020
Nu het coronavirus weer in alle hevigheid toeslaat, de besmet-tingen en ziekenhuisopnames stijgen en veel in het kerkelijke- en publieke leven stil valt, is het goed om ons toe te vertrouwen aan de voorspraak van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.
Veranderingen Sint-Jan door gedeeltelijke lockdown
14-10-2020
Nadat het kabinet de gedeeltelijke lockdown heeft afgekondigd, schalen de kerken definitief af naar maximaal 30 personen in de zondagse vieringen. Plebaan Blom licht het toe in een extra nieuwsbrief.
Brief mgr. De Korte bij 2e golf coronavirus
12-10-2020
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen ronde de tweede golf van het coronavirus heeft mgr. De Korte een brief geschreven aan de gelovigen.
Verklaring kerkbestuur Sint-Jan zondag 11 oktober
11-10-2020
Het kerkbestuur van de Sint-Jan heeft een verklaring doen uitgaan naar aanleiding van de reactie van de bisschoppen op de oproep van minister Grapperhaus. "We hopen met u, dat we de komende weken toch meer dan 30 mensen welkom mogen heten. Laten we bidden om wijsheid voor allen."
Reactie bisschoppen over kerkbezoek
10-10-2020
De r.k. bisschoppen hebben, naar aanleiding van het overleg met de overheid, op 10 oktober hun besluit bekend gemaakt over het aantal deelnemers in de vieringen.
Reactie bisschoppen op oproep Grapperhaus
teaser gerelateerd document
De r.-k. bisschoppen hebben vrijdagavond 9 oktober gereageerd op de oproep van minister Grapperhaus over beperking kerkbezoek.