Verklaring kerkbestuur Sint-Jan zondag 11 oktober
Het kerkbestuur van de Sint-Jan heeft een verklaring doen uitgaan naar aanleiding van de reactie van de bisschoppen op de oproep van minister Grapperhaus. "We hopen met u, dat we de komende weken toch meer dan 30 mensen welkom mogen heten. Laten we bidden om wijsheid voor allen."

Verklaring en preek
De verklaring is door plebaan Blom voorgelezen voor aanvang van de vieringen van 10 en 12 uur op zondag 11 oktober.
  • Hieronder vindt u de tekst van de verklaring en hier kunt het op YouTube naluisteren. 
  • Ook in zijn preek ging plebaan Blom in op de huidige omstandigheden, hier te bekijken via YouTube.  
  • De verklaring is een reactie op de mededeling van de bisschoppen van 10 oktober over het aantal kerkbezoekers bij de vieringen. De brief van de bisschoppen kunt u in de rechterkolom downloaden.

VERKLARING KERKBESTUUR SINT-JAN

Ik heet u allen van harte welkom. Fijn, dat u gekomen bent.
Het is helaas erg onzeker, of wij u de komende weken weer hartelijk welkom kunnen heten, hoe graag we dat ook zouden willen. U hebt ongetwijfeld kennis genomen van de afspraak tussen Minister Grapperhaus en de kerken om het maximaal aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot 30.

Onze bisschoppen hebben de parochies gevraagd de nieuwe afspraken zo snel mogelijk in te voeren. Daarbij moet o.a. worden gedacht aan verplichte registratie, het dragen van mondkapjes e.d.

Omdat wij dit bericht pas gisteren morgen ontvingen, waren wij niet in staat deze nieuwe maatregelen met u allen te delen, laat staan u allen te bereiken. Tegelijkertijd wilden wij u als open en gastvrije kerk vandaag niet de deur wijzen, als u toevallig nummer 31 en meer was.

De komende week zullen wij een en ander nader uitwerken en daarover zo goed mogelijk proberen te communiceren. Houd daarom het nieuws in de gaten of bel naar het secretariaat.

Tegelijkertijd hopen wij dat onze bisschoppen er in slagen om voor kerken met de omvang van deze kathedraal, maatwerk te mogen leveren, zolang de gezondheid van de kerkgangers kan worden gegarandeerd. Wij en vele kerken met ons, hebben laten zien dat te kunnen.

De vrijheid van godsdienst staat politiek en publiek onder steeds grotere druk, terwijl het een even belangrijk grondrecht is als de vrijheid om te demonstreren, nogmaals alles, zolang de gezondheid van mensen niet in gevaar komt.

Uit solidariteit met en respect voor elkaar zullen ook wij gedurende deze pandemie beperkingen moeten accepteren. Toch hopen wij met u, dat we de komende weken toch meer dan 30 mensen welkom mogen heten. Laten we bidden om wijsheid voor allen, die hierover moeten besluiten en voor een spoedig einde van dit verschrikkelijke virus.

Kerkbestuur Sint-Jan 11 oktober 2020
Overzicht nieuwsberichten
Kerstmis 2020 in de Sint-Jan
06-11-2020
In de nieuwsbrief van november staat een vooruitblik naar de vieringen en overige activiteiten rondom Kerstmis. U vindt er nog veel informatie, zoals over de donatiezuilen, de vertrouwenspersonen en een interactieve zoektocht voor kinderen.  
Woord van bemoediging bij 1 en 2 november
29-10-2020
Bij gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen en de viering van Allerzielen, heeft mgr. De Korte weer een woord van bemoediging geschreven.
Aanmelden H. Missen Mariaparochie
17-10-2020
Vanwege de gedeeltelijke lockdown is het maximaal aantal bezoekers aan de zondagsvieringen 30 personen, buiten eigen medewerkers. Daarom moet er voor de vieringen gereserveerd worden.
Wereldwijde rozenkrans voor kinderen op 18 oktober
16-10-2020
Overal ter wereld zullen kinderen op 18 oktober de rozenkrans bidden voor eenheid en vrede. Ook in de Lucaskerk!
Nieuws uit de H. Mariaparochie
16-10-2020
De parochie H. Maria verstuurt vanaf het begin van de coronacrisis wekelijks een digitale nieuwsbrief met daarin o.a. een bemoedigend woord van een van de pastores en de misintenties.
Extra Noveen tot de Zoete Moeder
15-10-2020
Nu het coronavirus weer in alle hevigheid toeslaat, de besmet-tingen en ziekenhuisopnames stijgen en veel in het kerkelijke- en publieke leven stil valt, is het goed om ons toe te vertrouwen aan de voorspraak van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.
Veranderingen Sint-Jan door gedeeltelijke lockdown
14-10-2020
Nadat het kabinet de gedeeltelijke lockdown heeft afgekondigd, schalen de kerken definitief af naar maximaal 30 personen in de zondagse vieringen. Plebaan Blom licht het toe in een extra nieuwsbrief.
Brief mgr. De Korte bij 2e golf coronavirus
12-10-2020
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen ronde de tweede golf van het coronavirus heeft mgr. De Korte een brief geschreven aan de gelovigen.
Verklaring kerkbestuur Sint-Jan zondag 11 oktober
11-10-2020
Het kerkbestuur van de Sint-Jan heeft een verklaring doen uitgaan naar aanleiding van de reactie van de bisschoppen op de oproep van minister Grapperhaus. "We hopen met u, dat we de komende weken toch meer dan 30 mensen welkom mogen heten. Laten we bidden om wijsheid voor allen."
Reactie bisschoppen over kerkbezoek
10-10-2020
De r.k. bisschoppen hebben, naar aanleiding van het overleg met de overheid, op 10 oktober hun besluit bekend gemaakt over het aantal deelnemers in de vieringen.
Reactie bisschoppen op oproep Grapperhaus
teaser gerelateerd document
De r.-k. bisschoppen hebben vrijdagavond 9 oktober gereageerd op de oproep van minister Grapperhaus over beperking kerkbezoek.