Veranderingen Sint-Jan door gedeeltelijke lockdown
Nadat het kabinet de gedeeltelijke lockdown heeft afgekondigd, schalen de kerken definitief af naar maximaal 30 personen in de zondagse vieringen. Plebaan Blom licht het toe in een extra nieuwsbrief.

"Wat velen al vreesden is nu realiteit. Het coronavirus verspreidt zich dermate snel, dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie eind vorige week met pijn in het hart nieuwe maatregelen heeft uitgevaardigd om als Kerk een bijdrage te leveren aan het indammen van het coronavirus. De belangrijkste daarvan is het terugbrengen van het aantal aanwezigen bij kerkelijke vieringen tot maximaal 30 personen. Dit is exclusief de medewerkenden aan de betreffende viering, zoals celebranten, lectoren, acolieten, schola.
(...) Woensdag 14 oktober is het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO) bijeen geweest voor overleg met Minister Grapperhaus. Daar is de norm van maximaal 30 aanwezigen bij een kerkelijke viering gehandhaafd. Er wordt vanuit het CIO en de bisschoppen dan ook niet gewerkt aan maatwerk voor de grote kerkgebouwen in ons land."

U kunt de nieuwsbrief met het woord van de plebaan in zijn geheel hier lezen.

Aanmelden noodzakelijk
Het wordt weer verplicht om aan te melden voor de zondagsvieringen. Dat kunt op deze pagina doen. Omdat maximaal 30 mensen de zondagsviering mogen bijwonen, komt er een extra viering op zaterdag bij die als zondagsviering geldt:

Zaterdag: 17.00 uur
Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur

Mondkapje verplicht
De bisschoppen hebben in hun vorige week afgekondigde maatregelen het gebruik van mondkapjes verplicht gesteld tijdens de vieringen. Omdat de kathedraal als Nationaal Monument ook een publiek gebouw is, is het dragen van mondkapjes voor ieder die in de Sint-Jan verblijft verplicht. Wij doen een dringend beroep op uw medewerking in deze. We dragen zorg voor elkaar en het mondkapje draagt daar aan bij.
Overzicht nieuwsberichten
Aanmelden H. Missen Mariaparochie
17-10-2020
Vanwege de gedeeltelijke lockdown is het maximaal aantal bezoekers aan de zondagsvieringen 30 personen, buiten eigen medewerkers. Daarom moet er voor de vieringen gereserveerd worden.
Wereldwijde rozenkrans voor kinderen op 18 oktober
16-10-2020
Overal ter wereld zullen kinderen op 18 oktober de rozenkrans bidden voor eenheid en vrede. Ook in de Lucaskerk!
Nieuws uit de H. Mariaparochie
16-10-2020
De parochie H. Maria verstuurt vanaf het begin van de coronacrisis wekelijks een digitale nieuwsbrief met daarin o.a. een bemoedigend woord van een van de pastores en de misintenties.
Extra Noveen tot de Zoete Moeder
15-10-2020
Nu het coronavirus weer in alle hevigheid toeslaat, de besmet-tingen en ziekenhuisopnames stijgen en veel in het kerkelijke- en publieke leven stil valt, is het goed om ons toe te vertrouwen aan de voorspraak van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.
Veranderingen Sint-Jan door gedeeltelijke lockdown
14-10-2020
Nadat het kabinet de gedeeltelijke lockdown heeft afgekondigd, schalen de kerken definitief af naar maximaal 30 personen in de zondagse vieringen. Plebaan Blom licht het toe in een extra nieuwsbrief.
Brief mgr. De Korte bij 2e golf coronavirus
12-10-2020
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen ronde de tweede golf van het coronavirus heeft mgr. De Korte een brief geschreven aan de gelovigen.
Verklaring kerkbestuur Sint-Jan zondag 11 oktober
11-10-2020
Het kerkbestuur van de Sint-Jan heeft een verklaring doen uitgaan naar aanleiding van de reactie van de bisschoppen op de oproep van minister Grapperhaus. "We hopen met u, dat we de komende weken toch meer dan 30 mensen welkom mogen heten. Laten we bidden om wijsheid voor allen."
Reactie bisschoppen over kerkbezoek
10-10-2020
De r.k. bisschoppen hebben, naar aanleiding van het overleg met de overheid, op 10 oktober hun besluit bekend gemaakt over het aantal deelnemers in de vieringen.
Mgr. De Korte: 9 oktober duidelijkheid over aantal kerkbezoekers
08-10-2020
Mgr. De Korte heeft donderdag in een tussenbericht laten weten dat de parochies vrijdag 9 oktober aan het einde van de dag nadere informatie zullen ontvangen over het aantal kerkgangers bij de (zondagse) vieringen.
CHILL gaat weer van start
01-10-2020
Op 10 oktober begint CHILL weer. CHILL is onze jongerengroep (11 tot 17 jaar) en staat voor Christus Houdt van Iedereen LevensLang.