TV-Mis vanuit de Sint-Jan op 31 januari
Sinds december zendt de KRO met regelmaat de zondagse hoogmis vanuit de kathedraal uit. Zondag 31 januari vindt deze TV-Mis weer plaats om 10 uur.

Deze vieringen zijn er voor hen die niet in de mogelijkheid zijn om fysiek naar de kerk te gaan. Onder de kijkers bevinden zich vele zieken en ouderen. Maar ook vanuit ziekenhuizen, verzorgingshuizen en zelfs vanuit penitentiaire inrichtingen wordt afgestemd op deze zondagse viering. In deze coronatijd, waarin we maar met weinigen in kerken mogen samenkomen, vervult de TV-Mis een belangrijke rol voor velen.

Zondag 31 januari om 10.00 uur is de uitzending, rechtstreeks te volgen via KRO, NPO2. Onze bisschop mgr. De Korte zal daarbij de hoofdcelebrant zijn. Op de zondagen van televisie-uitzendingen komt de Eucharistieviering van 12.00 uur te vervallen in verband met de opbouw en afbraak van alle technische voorzieningen die nodig zijn voor een dergelijke uitzending. Wij vragen om uw begrip.

Plebaan

De liturgie van de viering kunt u hiernaast downloaden.
Het is niet meer mogelijk voor de viering te reserveren.
Overzicht nieuwsberichten
Gebedenboekje Sint-Jozef verkrijgbaar
06-03-2021
Bij gelegenheid van het Jozefjaar 2021, uitgeroepen door Paus Franciscus, is bij uitgeverij Adveniat een gebedenboekje verschenen.
TV-Mis vanuit de Sint-Jan op 7 maart
05-03-2021
De KRO zendt met regelmaat de zondagse hoogmis vanuit de Sint-Jans kathedraal uit. Zondag 7 maart vindt deze TV-Mis weer plaats om 10 uur.
YouTube kanaal Sint-Jan hersteld
03-03-2021
Na een korte onderbreking is het vertrouwde YouTubekanaal van de Sint-Jan weer hersteld. U kunt de livestream weer volgen via Sint-Jan Den Bosch.
Online Vastenmeditatie op zondagmiddag
21-02-2021
Op de zes zondagen van de Veertigdagentijd wordt er om 15 uur in de Sint-Jan een Vastenmeditatie gehouden. Deze kunt u online volgen.
Tijdelijk ander YouTubekanaal Sint-Jan
20-02-2021
Als gevolg van een storing bij het YouTubekanaal van de Sint-Jan moet u voor de livestream tijdelijk een andere link gebruiken.
Activiteiten in en vanuit de Sint-Jan in de Veertigdagentijd
17-02-2021
In de Veertigdagentijd kunt u in en online vanuit de Sint-Jan meedoen aan: de Kruisweg en een Vastenmeditatie en op zaterdag even stilstaan bij Maria.
Aswoensdag 17 februari in de Sint-Jan
16-02-2021
In de Sint-Jan vinden drie vieringen plaats op Aswoensdag 17 februari: 8.30, 12.30 en 19.00 uur. U hoeft niet te reserveren.
Carnavalsgroet vanuit de Sint-Jan
14-02-2021
Hoewel carnaval in Oeteldonk niet op gebruikelijke wijze gevierd kan worden en er ook geen carnavalsmis in de Sint-Jan kon plaatsvinden, hebben diaken Vladimir en plebaan Vincent wel een carnavalsboodschap voor alle Oeteldonkers.
Biddende Moeders start in de Sint-Jan
30-01-2021
Elke ouder bidt voor zijn of haar kinderen, al is het maar op de achtergrond, zonder woorden. Maar we kunnen ook samen, en
met woorden voor onze kinderen bidden. Vanaf februari kan dat in de Sint-Jan met een groepje van Biddende Moeders. 
TV-Mis vanuit de Sint-Jan op 31 januari
29-01-2021
Sinds december zendt de KRO met regelmaat de zondagse hoogmis vanuit de kathedraal uit. Zondag 31 januari vindt deze TV-Mis weer plaats om 10 uur.
Liturgie 31 januari 2021
teaser gerelateerd document
Liturgie 31 januari 2021 - TV-Mis