Brief van de bisschoppen bij de Tweede Kamerverkiezingen
Onder de titel 'Kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’ - Het normaal waartoe we zijn geroepen is dat van het Rijk Gods' hebben de bisschoppen van Nederland een brief geschreven bij gelegenheid van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021.

"Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen plaats van de leden voor de Tweede Kamer. We roepen katholieken op hun stem te laten horen. Stemmen is niet alleen een recht en een voorrecht, maar ook een belangrijke taak waardoor we politici laten weten in wat voor samenleving we willen leven. Graag denken we daar samen met u als christelijke burgers over mee."

De brief gaat uitgebreid in op de vraag waar de keuze van een christen zich op zou moeten richten: het eigenlijke normaal, voor het leven, voor een open samenleving, voor het algemeen welzijn, voor het normaal van het Rijk van God. En, aldus de bisschoppen, "de overtuiging dat we broeders en zusters zijn moet het spirituele hart van de politiek vormen. Dat houdt in: elkaar aanvaarden, openheid naar anderen, aandacht voor kwetsbaren en ruimte voor verschillen. Het behoedt ons voor eigenbelang en brengt ons tot solidariteit en samenwerking. Scherpe discussies zijn nuttig om een goede ontwikkeling op gang te brengen, zolang we de vrijheid van meningsuiting respecteren en we elkaar met respect bejegenen, zelfs als we zeer verschillende standpunten hebben. Broeders en zusters zijn op elkaar aangewezen. Ze delen een gemeenschappelijke toekomst waarvoor ze samen verantwoordelijk zijn. Christelijke broeders en zusters kiezen niet zomaar voor een ‘ander normaal’, maar voor het ‘eigenlijke normaal’."

U kunt de gehele brief hiernaast downloaden.
Overzicht nieuwsberichten
13e Woord van bemoediging
15-04-2021
Mgr. De Korte blijft gelovigen bemoedigen en schrijft in zijn 13e Woord van Bemoediging:  "Tel niet alleen de zorgen maar ook de zegeningen, vaak kleine gebeurtenissen of ontmoetingen die plezier en vreugde geven."
Vrijwilligers gezocht voor regie livestream
15-04-2021
Het bestuur van de Sint-Jan is op zoek naar vrijwilligers die het regieteam van de livestream komen versterken. Momenteel wordt met een professionele partij samengewerkt, maar om de kosten te drukken, nu en in de toekomst, wordt een eigen regieteam opgebouwd. Iets voor u? 
Mariabedevaart voor gezinnen - save the date
28-03-2021
Bisdom Den Bosch kondigt voor komende zomer een Mariabedevaart voor gezinnen aan. Deze bedevaart vindt plaats in de buurt van de feestdag van O.L. Vrouw van Den Bosch.
Nieuwe site Parochie Heilige Maria
26-03-2021
De Parochie Heilige Maria heeft op het hoogfeest van Maria Boodschap 25 maart haar nieuwe site www.parochiemaria.nl gelanceerd. Met de nieuwe site worden ook nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen.
Vieringen in de Goede Week en met Pasen 2021
18-03-2021
Eind maart en begin april vieren we het hart van het liturgisch jaar: het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer. Ook dit jaar zullen de vieringen van de Goede Week en Pasen beperkingen kennen vanwege alle maatregelen om het coronavirus terug te dringen.
Vrijwilligers gezocht voor de infobalie in de Sint-Jan
15-03-2021
Het bestuur van de Sint-Jan is momenteel op zoek naar vrijwilligers die het team van de ‘infobalie’ willen komen versterken. U assisteert bij het verstrekken van informatie aan bezoekers, verkoopt artikelen uit de infoshop en verricht lichte administratieve werkzaamheden. 
Brief van de bisschoppen bij de Tweede Kamerverkiezingen
14-03-2021
Onder de titel 'Kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’ - Het normaal waartoe we zijn geroepen is dat van het Rijk Gods' hebben de  bisschoppen van Nederland een brief geschreven bij gelegenheid van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021. 
Sint-Jan dagelijks geopend voor bezoek
06-03-2021
De Bossche Sint-Jan is dagelijks geopend voor bezoek aan de Mariakapel en bezichtiging van de kathedraal.
Gebedenboekje Sint-Jozef verkrijgbaar
06-03-2021
Bij gelegenheid van het Jozefjaar 2021, uitgeroepen door Paus Franciscus, is bij uitgeverij Adveniat een gebedenboekje verschenen.
TV-Mis vanuit de Sint-Jan op 7 maart
05-03-2021
De KRO zendt met regelmaat de zondagse hoogmis vanuit de Sint-Jans kathedraal uit. Zondag 7 maart vindt deze TV-Mis weer plaats om 10 uur.
Brief rk bisschoppen Verkiezingen 17-3 2021
teaser gerelateerd document
Brief bisschoppen voor de Verkiezingen van 17 maart