Vieringen in de Goede Week en met Pasen 2021
Eind maart en begin april vieren we het hart van het liturgisch jaar: het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer. Ook dit jaar zullen de vieringen van de Goede Week en Pasen beperkingen kennen vanwege alle maatregelen om het coronavirus terug te dringen.

Door de verlenging van de avondklok zijn wij genoodzaakt de vieringen in de avonduren aan te passen. Alle avondplechtigheden vangen aan om 19:00 uur. De tijden in het schema hieronder zijn daarom iets gewijzigd ten opzichte van een eerder schema. We gaan in de Sint-Jan uit van onderstaand overzicht en de thans geldende richtlijnen die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn uitgevaardigd. 

Net al vorig jaar Pasen en Kerstmis wordt ook nu enige flexibiliteit van ons gevraagd. Met elkaar zijn we echter in staat om op waardige wijze de plechtigheden van de Goede week en Pasen te vieren.

Voor alle vieringen is het noodzakelijk aan te melden. Onderaan dit bericht ziet u wanneer en hoe dat kan.

Zondag 28 maart Palmzondag
11.00 uur Pontificale Eucharistie

Woensdag 31 maart
19.00 uur Chrismamis (besloten viering vanuit het bisdom)

Donderdag 1 april Witte Donderdag
19.00 uur Pontificale Avondmis

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
15.00 uur Herdenking Lijden en Sterven van de Heer
16.30 uur - 18.30 uur biechtgelegenheid
19.00 uur Plechtige Kruisweg

Zaterdag 3 april Paaszaterdag
19.00 uur Pontificiale Paaswake

Zondag 4 april Eerste Paasdag
10.00 uur Pontificale Hoogmis van Pasen
12.00 uur Plechtige Eucharistieviering

Maandag 5 april Tweede Paasdag
11.00 uur Pontificale Hoogmis

Aanmelden voor de vieringen kan op de volgende momenten en op gebruikelijke telefoonnummer 073 6144170 tussen 9:30 en 12:00 uur:

  • Aanmelden voor Palmzondag kan op vrijdag 26 maart
  • Aanmelden voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag kan op dinsdag 30 en woensdag 31 maart
  • Aanmelden voor Paaswake, Eerste en Tweede Paasdag kan op donderdag 1 en vrijdag 2 april
  • Aanmelden voor de Chrismamis is niet mogelijk, dit een besloten viering

Wilt u er bij het reserveren aub rekening mee houden dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen een van de vieringen bij te wonen. Dank u. Uiteraard kunt u de vieringen volgen via onze livestream op het YouTubekanaal Sint-Jan Den Bosch
Overzicht nieuwsberichten
13e Woord van bemoediging
15-04-2021
Mgr. De Korte blijft gelovigen bemoedigen en schrijft in zijn 13e Woord van Bemoediging:  "Tel niet alleen de zorgen maar ook de zegeningen, vaak kleine gebeurtenissen of ontmoetingen die plezier en vreugde geven."
Vrijwilligers gezocht voor regie livestream
15-04-2021
Het bestuur van de Sint-Jan is op zoek naar vrijwilligers die het regieteam van de livestream komen versterken. Momenteel wordt met een professionele partij samengewerkt, maar om de kosten te drukken, nu en in de toekomst, wordt een eigen regieteam opgebouwd. Iets voor u? 
Mariabedevaart voor gezinnen - save the date
28-03-2021
Bisdom Den Bosch kondigt voor komende zomer een Mariabedevaart voor gezinnen aan. Deze bedevaart vindt plaats in de buurt van de feestdag van O.L. Vrouw van Den Bosch.
Nieuwe site Parochie Heilige Maria
26-03-2021
De Parochie Heilige Maria heeft op het hoogfeest van Maria Boodschap 25 maart haar nieuwe site www.parochiemaria.nl gelanceerd. Met de nieuwe site worden ook nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen.
Vieringen in de Goede Week en met Pasen 2021
18-03-2021
Eind maart en begin april vieren we het hart van het liturgisch jaar: het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer. Ook dit jaar zullen de vieringen van de Goede Week en Pasen beperkingen kennen vanwege alle maatregelen om het coronavirus terug te dringen.
Vrijwilligers gezocht voor de infobalie in de Sint-Jan
15-03-2021
Het bestuur van de Sint-Jan is momenteel op zoek naar vrijwilligers die het team van de ‘infobalie’ willen komen versterken. U assisteert bij het verstrekken van informatie aan bezoekers, verkoopt artikelen uit de infoshop en verricht lichte administratieve werkzaamheden. 
Brief van de bisschoppen bij de Tweede Kamerverkiezingen
14-03-2021
Onder de titel 'Kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’ - Het normaal waartoe we zijn geroepen is dat van het Rijk Gods' hebben de  bisschoppen van Nederland een brief geschreven bij gelegenheid van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021. 
Sint-Jan dagelijks geopend voor bezoek
06-03-2021
De Bossche Sint-Jan is dagelijks geopend voor bezoek aan de Mariakapel en bezichtiging van de kathedraal.
Gebedenboekje Sint-Jozef verkrijgbaar
06-03-2021
Bij gelegenheid van het Jozefjaar 2021, uitgeroepen door Paus Franciscus, is bij uitgeverij Adveniat een gebedenboekje verschenen.
TV-Mis vanuit de Sint-Jan op 7 maart
05-03-2021
De KRO zendt met regelmaat de zondagse hoogmis vanuit de Sint-Jans kathedraal uit. Zondag 7 maart vindt deze TV-Mis weer plaats om 10 uur.
Liturgie Goede Week en Pasen 2021
teaser gerelateerd document
Liturgie Goede Week en Pasen 2021