Kerststal in de Sint-Jan in teken van naastenliefde
De kerststal van de Sint- Jan is geopend vanaf zondag 9 december 2018 t/m zondag 3 februari 2019. Het thema van dit jaar Naastenliefde is op bijzondere wijze in de kerststalroute uitgewerkt.

Openingstijden
  • Zondag na de vieringen: 13.30 uur tot 16.30 uur
  • Maandag t/m zaterdag: 10.30 tot 16.30 uur
  • Vrijdag 14 en maandag 17 december is de kerststal gesloten
  • Kerstavond 24 december: na de vieringen van 17.30 uur en 21.00 uur nog een half uur geopend
  • 1e Kerstdag 25 december: open om 13.30 uur (na de viering van 11.45 uur)
  • 2e Kerstdag 26 december: open om 12.30 uur (na de viering van 11.00 uur)

Thema
Kerststal 2018 Een jonge vrouw zit geknield en kijkt vol verwondering voor zich uit. Ze kan bijna niet bevatten wat haar overkomt: de engel die in haar kamer staat vertelt haar dat zij de moeder zal worden van de Verlosser van de Wereld.

Dit tafereel, ook wel bekend als de ‘Aankondiging’, komen de bezoekers aan de kerststal in de Sint-Jans­kathe­draal meteen aan het begin tegen. De ultieme daad van naastenliefde van God voor de mensen was dat Hij zijn zoon schonk. Thema dit jaar is dan ook Naastenliefde. 

Aan het einde van de kerststal komt de bezoeker uit in een oosters dorp waar, in een eenvoudige stal, Maria en Jozef zich liefdevol ontfermen over Jezus, de Zoon van God.

In dit oosterse dorp kunnen kinderkoortjes op een klein podium, dat uitzicht biedt op de stal, een kerstlied ten gehore brengen. En iedereen hoopt dat er veel mooie en vooral ook Nederlandse kerstliedjes zullen klinken.

Tussen begin en eind van de kerst­stalroute maak je deel uit van diverse taferelen van naastenliefde: hongerigen die worden gevoed en dorstigen die te drinken krijgen, een oude man die wordt geholpen door een kind en iemand – is het echt Sint-Maarten? – die zijn mantel deelt met een halfnaakte man.

Al lopende door de kerststal moet je wel goed blijven opletten, want niet alles is steeds zichtbaar… Zag ik daar nou een engel of niet?
Overzicht nieuwsberichten
Kerststal in de Sint-Jan in teken van naastenliefde
20-11-2018
Kerststal 2018De kerststal van de Sint- Jan is geopend vanaf zondag 9 december 2018 t/m zondag 3 februari 2019. Het thema van dit jaar Naastenliefde is op bijzondere wijze in de kerststalroute uitgewerkt.
English Mass January 6th - Engelstalige Mis 6 januari
05-11-2018
You are most welcome to join us in our English Holy Mass on Sunday January 6th. The Holy Mass is every first Sunday of the month at 4.00 p.m. in St. John’s Cathedral. After the Mass there is also a wonderful opportunity to meet and mingle with each other and you will receive a delicious Indonesian meal!

In de Sint-Janskathedraal is elke eerste zondag van de maand om 16.00 uur een Engelstalige Mis. De eerstvolgende is op zondag 6 januari. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en is er een heerlijk Indonesisch buffet.
Communievoorbereidingen 2018 gaan van start
13-09-2018
De voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie gaan binnenkort weer van start. Hier vindt u de informatie waar het plaatsvindt en bij wie en hoe u uw kind kunt aanmelden.
Trouw blijven in moeilijke tijden
06-09-2018
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Bisdom 's-Hertogenbosch, heeft een brief opgesteld aan alle gelovigen van zijn bisdom naar aanleiding van het misbruikschandaal in het Amerikaanse Pennsylvania.
Paus tot alle gelovigen
30-08-2018
Met een verwijzing naar de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 12, 26) “Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden” roept paus Franciscus alle leden van de Kerk op om solidair te zijn met de slachtoffers van seksueel misbruik door mensen van de Kerk.
Probeer Alpha vanaf 11 september
14-07-2018

Welkom op de OPEN AVOND van Alpha op DINSDAG 11 SEPTEMBER 2018 vanuit de LUCASKERK, Den Bosch. Jong of oud, gelovig of niet-gelovig, vragen of twijfels, u bent allen van harte uitgenodigd!

Sacramentsprocessie Sint-Jan
03-06-2018
Sacramentsdag, oftewel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament, valt op de tweede donderdag na Pinksteren. In o.a. Nederland, België en Italië wordt Sacramentsdag gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. En dus verzorgde de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament in en om de Sint-Janskathedraal zondag 3 juni weer de jaarlijkse Sacramentsprocessie.
Voorbereiding Vormsel 2019
07-05-2018

Het Vormselteam van de pastorale eenheid houdt op donderdag 17 mei een informatieavond over de vormselvoorbereiding (seizoen 2018/2019) die op 2 juni start. Belangstellenden zijn welkom op de avond voor een nadere introductie in het traject. De informatieavond start om 20 uur in museum De Bouwloods (naast de Sint-Jan).

Cursus vrijwilligers in de diaconie vanaf 1 mei
26-04-2018

De diaconale presentie willen wij in onze parochie graag verder versterken. Daarvoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Maar ook wil de parochie, in samenwerking met het bisdom, aan de vrijwilligers een cursus aanbieden, die hen in staat stelt om het diaconale werk zo goed mogelijk te doen.

Eerste zaterdag van de maanddevotie
03-04-2018
In onze pastorale eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes wordt de Eerste Zaterdag van de maanddevotie nieuw leven ingeblazen. U bent van harte welkom.