Publieke vieringen ook weer in Rosmalense kerken
Vanaf 14 juni zullen ook de beide Rosmalense kerken weer geopend worden voor publieke vieringen.

In eerste instantie mogen maximaal 30 gelovigen aan de vieringen deelnemen. Vanaf 1 juli mogen 100 personen aanwezig zijn op voorwaarde dat er een afstand van 1,5 m mogelijk is tussen personen uit verschillende huishoudens. In de Lambertuskerk betekent dat, dat ongeveer 80 personen aanwezig kunnen zijn, in de Laurentiuskerk ongeveer 90. Het uiteindelijke aantal hangt af van hoeveel mensen er met meerdere personen uit één huishouden komen.

Reserveren 
Beide kerken hanteren een reserveringssysteem voor alle vieringen. Voorlopig kan alleen voor de eerstkomende zondag gereserveerd worden. Voor doordeweekse vieringen kan men zich voor meerdere vieringen tegelijk aanmelden. Komt u naar een viering zonder dat u gereserveerd hebt dan wordt u helaas niet toegelaten.

Aanmelden voor vieringen in beide kerken is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9.30 – 12.00 uur door te bellen naar het centrale secretariaat op de pastorie: 073-5212215 of tot uiterlijk vrijdag 11.30 uur te mailen naar lambertus@mariajohannes.nl. In de mail graag vermelden: uw naam, aantal personen, datum en tijd van de viering en de kerk waarvoor u kiest. U ontvangt een bevestiging. Heeft u zich aangemeld maar bent u alsnog verhinderd, meldt u zich dan alstublieft weer af zodat er weer plaats is voor andere mensen.

Heeft u klachten die op corona kunnen wijzen, blijf dan thuis. En mocht u het zelf nog niet veilig vinden om naar de kerk te komen dan is dat geen probleem. U kunt thuis ook nog steeds de
livestream vanuit de Lambertuskerk volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

De vieringen zullen weer op dezelfde tijden zijn als vóór de coronaperiode:

Sint-Lambertuskerk
woensdag en donderdag 19.00 uur
vrijdag 9.00 uur
zondag 9.30 uur

H. Laurentiuskerk
dinsdag 19.00 uur
zondag 11.00 uur

In de maanden juli en augustus komen de vieringen van donderdag en vrijdag te vervallen.

De kerkdeuren gaan 15 minuten voor aanvang van de dienst open. Binnen de kerk wordt u gevraagd de aanwijzingen van het welkomstteam en de pastor op te volgen. In beide kerken ligt achterin, voor wie wil, het protocol voor gelovigen. We vieren graag samen én veilig de eucharistie en ons geloof.

Gideon van Meeteren, kapelaan
Overzicht nieuwsberichten
Openluchtmissen op terras in Sint-Janstuin
13-08-2020
Op zaterdag 15 augustus viert de Kerk het feest van Maria Tenhemelopneming. We vieren het tijdens de Eucharistievieringen van 8.30 en 12.30 uur in de Sint-Jan. En de dag erna, zondag 16 augustus, met twee openluchtvieringen in de Sint-Janstuin naast de kathedraal.
Aanpassing deelnamebeleid vieringen
05-08-2020
Voor de Sint-Jan geldt vanaf begin augustus dat u de vieringen kunt bijwonen zonder dat u zich vooraf hoeft aan te melden of uw naam op een presentielijst moet noteren.
Extra Actie Kerkbalans in onze parochies
10-07-2020
In de afgelopen maanden kon lange tijd op de zondag niet zoals gewoonlijk gevierd en dus ook niet op de vertrouwde manier gecollecteerd worden. Daarom wordt nu een extra Actie Kerkbalans gehouden. Daarmee vragen de kerken hun parochianen en leden om in deze tijd van corona een (extra) gift over te maken. Zodat we als Kerk kunnen blijven doen wat juist nu zo hard nodig is: omzien naar elkaar!
Vieren in de Sint-Jan vanaf 1 juli
28-06-2020
In verband met de versoepelde coronamaatregelen vanaf 1 juli verandert er ook in de Sint-Jan weer het een en ander. Het kerkbestuur licht u in dit artikel daar uitgebreid over in.
Online kinderviering op 5 juli
27-06-2020
Zondag 5 juli om 13.30 uur zal er voor gezinnen een speciale online kinderviering zijn die jullie thuis kunnen meekijken.
Alles begint met een verkeersbord
27-06-2020
Wie wel eens achter de Lambertuskerk in Rosmalen parkeert heeft misschien dit verkeersbord (links) zien staan. De bouw van het nieuwe parochiecentrum bij de Lambertuskerk komt stapje voor stapje dichterbij.
Verruiming coronamaatregelen vanaf 1 juli
26-06-2020
Door de versoepelingen inzake de coronamaatregelen, die het kabinet op woensdag 24 juni afgekondigde, mogen er per 1 juli zoveel mogelijk deelnemers bij een religieuze bijeenkomst aanwezig zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.
Publieke vieringen ook weer in Rosmalense kerken
11-06-2020
Vanaf 14 juni zullen ook de beide Rosmalense kerken weer geopend worden voor publieke vieringen. Ook de online vieringen vanuit de Sint-Lambertuskerk gaan door.
H. Communie wordt weer uitgereikt
11-06-2020
Vanaf zondag 14 juni, Sacramentszondag, is het weer mogelijk de communie te ontvangen. De kerken hebben in overleg met de besturen hiertoe hun voorzorgsmaatregelen genomen.
Kapelaan Herman Schaepman neemt rust
06-06-2020
Kapelaan Herman Schaepman heeft nog steeds last van vermoeidheidsklachten. Op aanraden van zijn arts houdt hij zich tot 1 juli volledig afzijdig van het parochiewerk.