In coronatijd

Plebaan Blom roept op om, tijdens de coronacrisis, verbonden te blijven in gebed. Enkele gebeden, waaronder het gebed van de bisschoppen en die tot de Zoete Moeder, vindt u hier.

Reeds in maart werd, op initiatief van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, de noveen gebeden tot de Zoete Moeder (17-25 maart). Bidden kunnen we altijd en daartoe roepen bisschoppen en priesters de gelovigen dan ook op.

De gebeden die hieronder staan kunnen worden gebeden in de Mariakapel van de Sint-Jan, een van de andere kerken of kapellen in Rosmalen (Sint-Lambertus en H. Laurentius 9.00-17.00 uur), Empel (H. Landelinus 8.30-18 uur), of 's-Hertogenbosch-West (H. Annakerk di t/m za 9.30-11.30 uur) en uiteraard ook thuis.

GEBEDEN OM TE BIDDEN
IN DEZE TIJD VAN HET CORONAVIRUS

Gebed van de Nederlandse bisschoppen
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur.
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Zoete Moeder van Den Bosch. Bid voor ons.

Gebed tot de Zoete Moeder van Den Bosch
Heilige Maria Moeder van de Heer
en Zoete Lieve Vrouw van deze stad
in dit heiligdom dank ik God omwille van U,
want velen hebben hier de kracht van Uw gebed ondervonden.
Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan U.
Bid voor mij bij Uw Zoon, Moeder van alle gelovigen.
U bent niet alleen ons voorbeeld maar ook onze bemoediging
zoals U reeds gedurende zovele eeuwen
hulp en troost hebt gegeven.
Zoete Lieve Vrouw,
blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij.

Suub tuum praesidium oudst bekende Mariagebed (3e eeuw)
Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Wees Gegroet - Ave Maria
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen

Geestelijke communie
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Ofwel:

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
Poster Zoete Moeder noveen
teaser gerelateerd document
Bis de noveen van de Zoete Moeder mee van 17-25 maart
Noveengebeden coronacrisis
teaser gerelateerd document
Deze noveengebeden kunnen worden gebeden in de Mariakapel van de Sint-Jan, tijdens het lopen van de Beeweg, maar ook thuis.