Pastores
img
Gideon van Meeteren

Kapelaan Gideon van Meeteren is op 21 mei 2016 tot priester gewijd door mgr. De Korte en sinds 1 september aangesteld tot kapelaan van de pastorale eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes Evangelist.

img
Piet de Jong

Op 30 mei 2015 is dr. Piet de Jong in de St. Jan te Den Bosch tot priester gewijd door Mgr. Hurkmans. Ik voel mij bij mijn keuze voor het priesterschap gedragen door mijn geloof in een liefdevolle en barmhartige God. Dat motiveert mij tot dienstbaarheid met een voorkeur voor de gekwetste medemens.

img
Vladimir Palte
Drs. Vladimir Palte is permanent diaken en geboren in 1953 te Batadorp-Best en opgegroeid in Drunen. Inmiddels woont hij 40 jaar in 's-Hertogenbosch. Hij is getrouwd met Jacqueline; samen hebben zij drie volwassen zonen en twee kleinkinderen.
img
Maarten Jansen

Is pastoraal werker en geboren in Nijmegen op 19 november 1960. Het komende jaar ga ik parttime een aantal projecten begeleiden zoals de Alpha-cursus en een Follow Up aanbod, het ‘Rebuilt’-project en Famcat.