Overzicht nieuwsbrieven
nieuwsbrief jrg7 nr 31
05-08-2018

Het Woord dat Jezus in het Evangelie spreekt is levend en raakt mijn hart. Daarom is het zo belangrijk het Evangelie te beluisteren met open hart. Om zijn boodschap te laten doordringen gebruikt Christus ook het woord van de predikant die, na het Evangelie, de homilie houdt. De homilie is een deel van de liturgie. Wie de homilie houdt, moet zijn dienstwerk goed vervullen. Wie preekt, priester diaken of bisschop, bewijst aan allen die de Mis bijwonen een echte dienst.

pdf
328 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 30
29-06-2018

“De dialoog van God en zijn volk, die zich in de Mis ontplooit in de Liturgie van het Woord, bereikt zijn hoogtepunt in de verkondiging van het Evangelie. Dit wordt voorafgegaan door de zang van het Alleluja – of, in de Veertigdagentijd, een andere tussenzang – ‘waarmee de samengekomen gelovigen de Heer die in het Evangelie tot hen zal spreken, ontvangen’. Het Evangelie is het licht dat de Bijbelteksten helpt verstaan die er aan voorafgaan, van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Want ‘Christus is het centrum en de volheid van heel de Schrift en van heel de dienst van het Woord’.

pdf
310 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 29
22-06-2018

De paus spreekt over de Liturgie van het Woord: “We weten dat het Woord van God een onmisbaar hulpmiddel is om niet te verdwalen, zoals de psalmist voor het aanschijn van de Heer belijdt: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op mijn weg’ (Ps. 119, 105). Hoe zouden we onze aardse pelgrimstocht, met zijn lasten en beproevingen, aankunnen, als we niet op geregelde tijdstippen gevoed en verlicht worden door het Woord van God dat in de liturgie weerklinkt?

pdf
302 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 28
15-06-2018

Over de Liturgie van het Woord zegt de paus: “Wanneer in de Mis de lezingen beginnen, beluisteren we het Woord van God. We hebben er nood aan het te beluisteren! Het is een kwestie van leven zoals de ingrijpende woorden zeggen: ‘Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt’ (Mt. 4, 4).

pdf
323 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 27
08-06-2018

Vandaag zetten we de catechese over de heilige Mis verder en staan we stil bij de Liturgie van het Woord. Dat is een wezenlijk element omdat we samenkomen precies om te luisteren naar wat God gedaan heeft en nog wil doen voor ons. Het is een ‘directe’ ervaring en niet ‘van horen zeggen’. Immers ‘Wanneer in de Kerk de Heilige Schrift gelezen wordt, spreekt God zelf tot zijn volk en verkondigt Christus, die aanwezig is in zijn Woord, het Evangelie.

pdf
321 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 26
01-06-2018

Bij het gebed dat ‘collecta’ genoemd wordt, houdt de priester een ogenblik stilte in acht zodat we kunnen luisteren naar ons innerlijk om zo open te komen voor de Heer. Misschien beleven we vermoeiende dagen of dagen van vreugde, van leed en willen we dat aan de Heer zeggen. Zijn hulp inroepen, vragen dat Hij ons zou bijstaan. 

pdf
343 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 25
24-05-2018
Door de uitnodiging ‘Laat ons bidden’ nodigt de priester het volk uit samen met hem een ogenblik stilte in acht te nemen, met het doel bewust voor God te staan en in ieder hart de eigen intenties waar te nemen waarmee men deelneemt aan de Mis. De stilte is niet louter de afwezigheid van woorden maar veeleer de bereidheid om naar andere stemmen te luisteren: de stem van ons hart en, vooral, de stem van de Heilige Geest. 
pdf
322 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 24
18-05-2018

“In de catechese over de Eucharistieviering hebben we gezien dat de schuldbelijdenis helpt ons te ontdoen van onze verwaandheid en voor God te treden zoals we echt zijn, bewust dat we zondaars zijn met de hoop vergiffenis te krijgen. Precies in de ontmoeting van de menselijke ellende en de goddelijke barmhartigheid ontspringt de dankbaarheid die uitgedrukt wordt door het ‘Gloria’.

pdf
309 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 23
12-05-2018

De paus staat nogmaals stil bij de schuldbelijdenis: “De woorden die we met de mond zeggen worden begeleid door het gebaar van zich op de borst te slaan om aan te geven dat ik door eigen schuld en niet door die van anderen heb gezondigd.

pdf
351 Kb.
nieuwsbrief jrg7 nr 22
05-05-2018

Op de tweede zondag van mei, zondag 13 mei, vindt na de Eucharistieviering van 11.45 uur de jaarlijkse bidtocht plaats, waarbij het beeld van de Zoete Lieve Vrouw wordt rondgedragen door de straten van Den Bosch.

pdf
335 Kb.