Overzicht parochiebladen
Kerkvenster 25 - maart 2018
10-03-2018
Hij leeft! Deze twee simpele woorden dragen een prachtige belofte in zich die hoop en vreugde uitstraalt. Want het is Christus die leeft. Hij roept ons omdat Hij met ons een relatie wil aangaan. Horen wij die roepstem wel? De vraag die diaken Vladimir Palte stelt "Leven we als leerlingen van Jezus die werk maken van hun doopsel?" komt op allerlei manieren terug in dit nummer.
pdf
1,13 Mb.
Kerkvenster 24 - december 2017
30-11-2017
Voor u ligt het Advents- en Kerstnummer van Kerkvenster. Een nummer vol goed nieuws over de afgelopen en de komende maanden “Goed nieuws voor iedereen”, zo beschrijft ook plebaan Van Rossem, de komst van Christus op aarde. “Om de communicatie met ons mogelijk te maken en een levensverbondenheid met ons te creëren, gaat de eeuwige God ons menselijk bestaan delen en is Hij ons op een maximale wijze nabij.”
pdf
1,6 Mb.
Kerkvenster 23 - september 2017
10-09-2017
Centraal thema in dit nummer is de uitnodiging. De uitnodiging om stil te staan bij hoe God “als het ware een grondplan heeft voor ons leven”; de uitnodiging om onszelf af te vragen of we een handje kunnen helpen in de parochie; de uitnodiging om onszelf te verdiepen door aan een van de activiteiten deel te nemen die in het nieuwe seizoen weer van start gaan.
pdf
3,12 Mb.
Kerkvenster 22 - juni 2017
08-06-2017
In dit zomernummer loopt de zorg voor de medemens, zowel geestelijk als materieel, als een rode draad door de artikelen. Zo maakt u bijvoorbeeld kennis met een vluchtelingengezin en het werk van de Vincentiusvereniging. Ook is er aandacht voor de oproep van de bisschop om in oktober mee te gaan op bedevaart naar Lourdes.

pdf
1,34 Mb.
Kerkvenster 21 - maart 2017
06-03-2017
In het nieuwe Kerkvenster kijken we vooruit naar het Paasfeest met een mooi pastoraal woord over de veertigdagentijd en een artikel over de paasdriedaagse. Ook leest u o.a. diverse interviews: met mgr. De Korte, met Jeroen Felix - rector cantus van de Schola Cantorum en met bestuurslid Marc Benninga.
pdf
1,43 Mb.
Kerkvenster 20 - november 2016
17-11-2016
Het nieuwe Kerkvenster vraagt prominent aandacht voor de Actie Kerkbalans. Die is eigenlijk pas in januari, maar van wezenlijk belang voor onze geloofsgemeenschap en onze kerken. Voor het in
januari zover is, bereiden we ons voor op het Kerstfeest om het ware Licht, Jezus, te ontvangen in ons huis, in ons hart.
pdf
1,39 Mb.
Kerkvenster 19 - september 2016
12-09-2016
De zomervakantie zit er op. Tijd om weer actief te worden en dat dit in onze parochies volop gebeurt, kunt u lezen in het Kerkvenster.
pdf
2,64 Mb.
Kerkvenster 18 - juni 2016
06-06-2016

In dit zomernummer vraagt diaken Vladimir Palte zich, met het oog op de naderende vakantieperiode, af wat echte vrijheid is. Lees zijn antwoord in het pastoraal woord. Voor zowel bisdom als parochie verandert er veel: het bisdom heeft een nieuwe bisschop en de parochie heeft kapelaan Patrick Kuis zien vertrekken naar Oss, maar mag ook meteen een nieuw lid van het pastoraal

pdf
1,24 Mb.
Kerkvenster 17 - maart 2016
24-02-2016

In dit nummer veel aandacht voor het Jaar van de Barmhartigheid, dat reeds op 8 december 2015 door paus Franciscus werd geopend. U komt het onder meer tegen in het artikel over de Heilige Deur en over de icoon van de Moeder van Barmhartigheid. Er komt een prachtige liturgische tijd aan met onder meer de Goede Week, Pasen en de meimaand. Als parochie proberen we dat, waar mogelijk, echt samen te vieren. Het is een uitstekende periode om door de Heilige Deur aan de noordzijde van de Sint-Jan te gaan of aan de zuidzijde de Wonderlijke Klim (in het kader van het Jeroen Boschjaar) te doen.

pdf
1,19 Mb.
Kerkvenster 16 - november 2015
05-12-2015
Wanneer dit Kerkvenster uitkomt, staan we aan de vooravond van een bijzonder jaar: het Jaar van Barmhartigheid, dat paus Franciscus op 8 december in Rome opent. Wat het inhoudt en waartoe dat initiatief van pas Franciscus ons oproept, schrijft pastor Robert van Aken. Die barmhartigheid komt ook sterk tot uitdrukking in de kerststal die dit jaar in de Sint-Jan wordt opgebouwd in samenwerking met iconenschilder Geert Hüsstege.
pdf
1,47 Mb.