Overzicht parochiebladen
Kerkvenster 22 - juni 2017
08-06-2017
In dit zomernummer loopt de zorg voor de medemens, zowel geestelijk als materieel, als een rode draad door de artikelen. Zo maakt u bijvoorbeeld kennis met een vluchtelingengezin en het werk van de Vincentiusvereniging. Ook is er aandacht voor de oproep van de bisschop om in oktober mee te gaan op bedevaart naar Lourdes.

pdf
1,34 Mb.
Kerkvenster 21 - maart 2017
06-03-2017
In het nieuwe Kerkvenster kijken we vooruit naar het Paasfeest met een mooi pastoraal woord over de veertigdagentijd en een artikel over de paasdriedaagse. Ook leest u o.a. diverse interviews: met mgr. De Korte, met Jeroen Felix - rector cantus van de Schola Cantorum en met bestuurslid Marc Benninga.
pdf
1,43 Mb.
Kerkvenster 20 - november 2016
17-11-2016
Het nieuwe Kerkvenster vraagt prominent aandacht voor de Actie Kerkbalans. Die is eigenlijk pas in januari, maar van wezenlijk belang voor onze geloofsgemeenschap en onze kerken. Voor het in
januari zover is, bereiden we ons voor op het Kerstfeest om het ware Licht, Jezus, te ontvangen in ons huis, in ons hart.
pdf
1,39 Mb.
Kerkvenster 19 - september 2016
12-09-2016
De zomervakantie zit er op. Tijd om weer actief te worden en dat dit in onze parochies volop gebeurt, kunt u lezen in het Kerkvenster.
pdf
2,64 Mb.
Kerkvenster 18 - juni 2016
06-06-2016

In dit zomernummer vraagt diaken Vladimir Palte zich, met het oog op de naderende vakantieperiode, af wat echte vrijheid is. Lees zijn antwoord in het pastoraal woord. Voor zowel bisdom als parochie verandert er veel: het bisdom heeft een nieuwe bisschop en de parochie heeft kapelaan Patrick Kuis zien vertrekken naar Oss, maar mag ook meteen een nieuw lid van het pastoraal

pdf
1,24 Mb.
Kerkvenster 17 - maart 2016
24-02-2016

In dit nummer veel aandacht voor het Jaar van de Barmhartigheid, dat reeds op 8 december 2015 door paus Franciscus werd geopend. U komt het onder meer tegen in het artikel over de Heilige Deur en over de icoon van de Moeder van Barmhartigheid. Er komt een prachtige liturgische tijd aan met onder meer de Goede Week, Pasen en de meimaand. Als parochie proberen we dat, waar mogelijk, echt samen te vieren. Het is een uitstekende periode om door de Heilige Deur aan de noordzijde van de Sint-Jan te gaan of aan de zuidzijde de Wonderlijke Klim (in het kader van het Jeroen Boschjaar) te doen.

pdf
1,19 Mb.
Kerkvenster 16 - november 2015
05-12-2015
Wanneer dit Kerkvenster uitkomt, staan we aan de vooravond van een bijzonder jaar: het Jaar van Barmhartigheid, dat paus Franciscus op 8 december in Rome opent. Wat het inhoudt en waartoe dat initiatief van pas Franciscus ons oproept, schrijft pastor Robert van Aken. Die barmhartigheid komt ook sterk tot uitdrukking in de kerststal die dit jaar in de Sint-Jan wordt opgebouwd in samenwerking met iconenschilder Geert Hüsstege.
pdf
1,47 Mb.
Kerkvenster 15 - september 2015
07-09-2015
De zomervakantie ligt achter ons en hopelijk heeft u van uw welverdiende rust kunnen genieten of heeft u juist nieuwe ideeën uit kunnen voeren of opgedaan. In onze pastorale eenheid is de tijd aangebroken weer met frisse moed aan het nieuwe seizoen te beginnen. Van alle kanten mocht de redactie kopij ontvangen over de start van vertrouwde initiatieven en ook van nieuwe activiteiten. In dit nummer komt u er een heel stel tegen.
pdf
1,15 Mb.
Kerkvenster 14 - juni 2015
01-06-2015
Voor u ligt alweer het zomernummer. De meimaand is net achter de rug en we bereiden ons voor op een wat rustiger periode. Diaken Vladimir Palte geeft een paar prachtige zomergedachtes mee over de werking van de Heilige Geest in het artikel over de zaaier.
pdf
1,15 Mb.
Kerkvenster 13 - maart 2015
03-03-2015
We zijn op weg naar Pasen, een periode waarin vreugde, de verrijzenis van Christus en verdriet om zijn lijden hand in hand gaan. Net als in het echte leven.
pdf
1,36 Mb.