DICX Kruisweg te zien in de Sint-Jan

Dick Evers bestudeert al jaren het lijdensverhaal, de persoon van Jezus Christus en de staties van de Kruisweg. Hiervoor verbleef hij onder meer enkele malen per jaar in een klooster, met name in Monastère de Chevetogne (B) en Abdij Sint-Benedictusberg in Vaals (NL). Zijn doel was het maken van een hedendaagse Kruisweg.

Uit het jaar 333 dateert het eerste reisverslag van een pelgrim uit Frankrijk naar Jeruzalem. De stad bezoeken waar Jezus is verraden, veroordeeld, gemarteld, gedood en begraven begon een grote aantrekkings-kracht uit te oefenen op de christenen in het Westen.

Al met al werd de kruisweg gemeengoed in het katholieke landschap en in de kerken in onze streken vanaf 1750. Om ‘succesvol’ te zijn moesten de staties zo uitgevoerd worden dat de mensen in hun streek en cultuur er een relatie mee konden opbouwen. Ze zijn altijd bedoeld geweest om ‘in beweging’ te brengen: het zijn voorbeelden van populaire kunst. Dick Evers (Venlo) schildert de Kruisweg, zoals hij nu geschilderd zou moet worden, samen met Michelle van Asperen (Veghel) en Jacques Spee (Obbicht) in de historische kapel van Oud St. Gregor (bouwjaar 1810) in kloosterdorp Steyl, Noord-Limburg NL. Verder zorgden de monniken Frater Leo Disch en Pater Matthieu Wagemaker van Abdij Benedictusberg in Lemiers Vaals, voor de historische reflectie.

De giclees (kunstdruk van zeer hoge kwaliteit) van DICX Kruisweg zijn vanaf 2 maart tot en met 24 april 2022 in de Sint-Jan te bewonderen.

Overzicht nieuwsberichten
Synode-avond
05-04-2022
Synode 2023 In oktober 2021 is het proces gestart waarbij Paus Franciscus alle gelovigen uitnodigt om in gesprek te gaan rondom onze ervaringen hoe wij als kerk samen onderweg zijn en te ontdekken welke weg de Heilige Geest met de Kerk wil gaan. Deze gesprekken met en onder de gelovigen wereldwijd, het zogenoemd ‘synodaal proces’, vinden plaats ter voorbereiding op de bisschoppensynode die in 2023 wordt gehouden in Rome.
Heiligverklaring Titus Brandsma
09-03-2022
Bisschop Gerard de Korte van het bisdom van ’s-Hertogenbosch is dankbaar voor de officiële aankondiging van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma. Pater Titus Brandsma heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht binnen het bisdom in Megen, Boxmeer, Oss en Nijmegen.
DICX Kruisweg te zien in de Sint-Jan
03-03-2022
Dick Evers bestudeert al jaren het lijdensverhaal, de persoon van Jezus Christus en de staties van de Kruisweg. Hiervoor verbleef hij onder meer enkele malen per jaar in een klooster, met name in Monastère de Chevetogne (B) en Abdij Sint-Benedictusberg in Vaals (NL). Zijn doel was het maken van een hedendaagse Kruisweg.
Bijbelavonden op weg naar Pasen
03-03-2022
In het kader van de Kathedraalschool Sint-Jan zijn er in de Veertigdagentijd bijbelavonden in de Plebanie.
Sint-Jansavond - Maandag 7 maart
03-03-2022
De vierde Sint-Jansavond, 7 maart, zal de benedictijn Thomas Quartier ons aan de hand van zijn boek “Bedezang. Liederen bidden door de dag” inleiden in de Benedictijnse spiritualiteit.
Aswoensdag
02-03-2022

Als vanzelf gaat het carnavalsfeest over in Aswoensdag. In de rust en stilte van deze dag mogen wij het askruisje ontvangen als een uiterlijk teken om innerlijk op weg te gaan naar Pasen. Het askruisje als teken van bekering en vergankelijkheid.

Op aswoensdag 2 maart zijn er drie H. Missen in de kathedraal: 8.30 uur; 12.30 uur en 19.00 uur. Tijdens alle Eucharistievieringen wordt de as gezegend en opgelegd.

Veertig dagen
De veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Het is de tijd om ons voor te bereiden op de viering van het paasmysterie. Veertig dagen die ons willen sterken in de overtuiging dat wij deelhebben aan een groot geheim iedere dag opnieuw.

Op zoek naar verhalen van hoop en troost
29-01-2022
De Broederschap is 25 januari jl. naar buiten gekomen met het nieuws dat we een nieuwe mantel voor Maria hebben laten maken. Een tastbare herinnering aan de Corona-periode en een symbool van de hoop & troost die de Zoete Moeder biedt.
Oproep van onze bisschop voor Actie Kerkbalans
25-01-2022

Onze bisschop, monseigneur Gerard de Korte, doet een oproep om ruimhartig en hartelijk deel te nemen aan de Actie Kerkbalans waardoor de parochie ook in deze moeilijke tijden van beperkende maatregelen door kan blijven gaan met het goede werk.

TV-Mis 23 januari vanuit de Sint-Jan
16-01-2022
Zondag 23 januari zendt de KRO de Hoogmis vanuit de Sint-Janskathedraal via NPO2. Aanvang is om 10.00 uur. Vanwege de afbraak van alle televisiebenodigdheden vervalt de Eucharistieviering van 12.00 uur.
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
15-01-2022
Sint-Jan 800 jaar: geef vandaag voor de kerk van morgen. In januari is er weer de Actie Kerkbalans 2022. In deze actieperiode vragen wij u om een financiële bijdrage. Met uw bijdrage kunnen we ook in 2022 doen waar we als kerk voor staan.